Výsledky vyhľadávania

 1. Bratislavské historické cintoríny: vtedy a dnes
  Huba Mikuláš
  Krásy Slovenska : obrázkový časopis venovaný prírodným krásam a zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a národopisu. Roč. 94, č. 11-12 (2017), s. 45-47. - Bratislava Bratislava : Turservis : Dajama, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 11-12
  článok

  článok


 2. Podunajsko idea národného parku opäť ožíva
  Huba Mikuláš
  Krásy Slovenska : obrázkový časopis venovaný prírodným krásam a zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a národopisu. Roč. 94, č. 3-4 (2017), s. 48-50. - Bratislava Bratislava : Turservis : Dajama, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3-4
  článok

  článok


 3. Globálne vzdelávanie - kontext a kritika : učebné texty
  Andreotti Vanessa de Oliveira
  Huba Mikuláš (Recenzent)
  Jančová Margita (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 143 s. : obr., 25 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 1, prezenčne 1

 4. Odlišnosti medzi rurálnym a urbánnym prostredím na Slovensku vo svetle vybraných environmentálnych ukazovateľov
  Huba Mikuláš
  Ira Vladimír
  Chrenka Branislav
  Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Roč. 45, č. 3 (2011), s. 115-118. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 3
  2011: 1-6
  článok

  článok


 5. Siedma konferencia ministrov životného prostredia a proces Životné prostredie pre Európu z pohľadu mimovládnej a akademickej sféry
  Huba Mikuláš
  Dlouhý Jiří
  Dlouhá Jana
  Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Roč. 45, č. 6 (2011), s. 290-294. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 6
  2011: 1-6
  článok

  článok


 6. Stav a vývoj vidieckych sídiel a krajiny v marginálnych územiach
  Huba Mikuláš
  Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen. Vol. 20 (2009), s. 55-63. - Zvolen Zvolen : TU Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: 20
  článok

  článok


 7. Integrované prístupy ku krajine a životnému prostrediu - predpoklad implementácie Rio-dohovorov
  Huba Mikuláš
  Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Roč. 39, č. 4 (2005), s. 196-199. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2005
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: 4
  2005: 1-6
  článok

  článok


 8. Globalizácia a globálne environmentálne problémy
  Huba Mikuláš
  Ira Vladimír
  Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Roč. 38, č. 5 (2004), s. 233-236. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2004
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004: 5
  2004: 1-6
  článok

  článok


 9. Odolnosť ekologických a spoločenských systémov - podmienka udržateľného rozvoja
  Huba Mikuláš
  Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Roč. 37, č. 3 (2003), s. 125-128. - Ústav krajinnej ekológie SAV : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-6
  kniha

  kniha


 10. Stručná analýza relevantných aspektov vývoja Slovenska od Konferencie OSN o životnom prostredí
  Huba Mikuláš
  Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Roč. 36, č. 2 (2002), s. 61-67. - Ústav krajinnej ekológie SAV : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2002: 1-6
  kniha

  kniha