Výsledky vyhľadávania

 1. Stratégie obrábania pre špecifické modely delenia aglomerovaných materiálov pri nestingovom frézovaní na CNC obrábacom centre : vedecká monografia
  Siklienka Mikuláš TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Kminiak Richard TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Jankech Andrej TUZDFMDG - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
  Barcík Štefan (Recenzent) TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Očkajová Alena (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2020. - 100 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 2, prezenčne 1
 2. The effect of selected factors on out-of roundness during the green wood drilling
  Siklienka Mikuláš TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Jankech Andrej TUZDFMDG - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Vol. 62, no. 1 (2020), s. 79-88. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 1
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/07-01-20.pdf
  článok

  článok

 3. Vplyv posuvnej sily na hodnotiace ukazovatele procesu priečneho pílenia vybraných hospodársky významných drevín SR : vedecká monografia
  Siklienka Mikuláš TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Kminiak Richard TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Argay Filip
  Božek Pavol (Recenzent)
  Krilek Jozef (Recenzent) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2020. - 92 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 2, prezenčne 1
 4. Výskum rezných mechanizmov pri priečnom rezaní dreva : vedecká monografia
  Kuvik Tomáš TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Krilek Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Kováč Ján TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Krilek Jozef (Vedecký redaktor) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Siklienka Mikuláš (Recenzent) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Findura Pavol (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 161 s. : graf., obr., tab., príl. za textom, 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1
 5. The effect of a laser beam wavelength on accuracy of surface measurement of unevenness of beechwood by laser beam
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Siklienka Mikuláš TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Vol. 60, no. 1 (2018), s. 137-145. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 1
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/15-01-18_0.pdf
  článok

  článok

 6. Skúmanie prieniku svetla v závislosti od hrúbky a spôsobu úpravy dreva na CNC stroji elektronický zdroj
  Tóth František
  Siklienka Mikuláš (Školiteľ (konzultant)) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=DD9282570EFDEA065F72A8AC0787
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Technika a mechanizácia v lesníctve : vysokoškolská učebnica
  Kováč Ján TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Krilek Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Jobbágy Ján
  Dvořák Jiří
  Siklienka Mikuláš (Recenzent) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Tkáč Zdenko (Recenzent)
  Rousek Miroslav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 354 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  13, z toho voľných 7, prezenčne 1
 8. Delenie a obrábanie dreva : vysokoškolská učebnica
  Siklienka Mikuláš TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Kminiak Richard TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Jankech Andrej TUZDFMDG - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
  Očkajová Alena (Recenzent)
  Rousek Miroslav (Recenzent)
  Svoreň Ján (Recenzent) TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 332 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  10, z toho voľných 6, prezenčne 1
 9. Prevádzka rámových píl : príručka
  Barcík Štefan TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Marienčík Ján TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Kučera Marián TUZFTMS - Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu
  Kováč Ján TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Krilek Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Siklienka Mikuláš (Recenzent) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Očkajová Alena (Recenzent)
  Vanka Ján (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 73 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  6, z toho voľných 2, prezenčne 1
 10. Vplyv konštrukcie frézovacích hláv na nerovnosť opracovaného povrchu smrekového dreva a životnosť nástroja elektronický zdroj
  Janda Peter TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Siklienka Mikuláš (Školiteľ (konzultant)) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19048&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor