Výsledky vyhľadávania

 1. Ignition parameters of poplar wood
  Martinka Jozef
  Hroncová Emília
  Kačíková Danica TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Rantuch Peter
  Balog Karol
  Ladomerský Juraj
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 59, č. 1 (2017), s. 85-95
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 1
  http://www.tuzvo.sk/files/DF/fakulta_df/AFX/archive/2017/2017-1/08-01-17.pdf
  článok

  článok


 2. Výroba tepla a energie z dendromasy : vysokoškolská učebnica
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Banski Adrián TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Jandačka Jozef (Recenzent)
  Messingerová Valéria (Recenzent) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Ladomerský Juraj (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 239 s. : obr., tab., príl. za textom, 25 cm
  xkni - KNIHY
  10, z toho voľných 8, prezenčne 1

 3. Technológie ochrany životného prostredia II : ochrana vôd
  Králiková Ružena
  Badida Miroslav
  Dzuro Tibor
  Ladomerský Juraj (Recenzent)
  Hronec Ondrej (Recenzent)
  Košice : Technická univerzita v Košiciach , 2016. - 115 s. : obr., 29 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 3

 4. Energy and environment
  Ladomerský Juraj
  Kočík Karol (Recenzent) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Andráš Peter (Recenzent)
  Víglaský Jozef (Recenzent) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 235 s. : far. obr., tab., 26 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1

 5. Measurement and evaluation of environmental factors
  Samešová Dagmar TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Kontrišová Oľga TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ollerová Hana TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zacharová Andrea TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Beseda Imrich (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Bublinec Eduard (Recenzent)
  Ladomerský Juraj (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 226 s. : obr., tab., 26 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1

 6. Water technology
  Samešová Dagmar TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Hybská Helena TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Kontrišová Oľga (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ladomerský Juraj (Recenzent)
  Demko Jaroslav (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 170 s. : obr., tab., 26 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1

 7. Procesy úpravy a čistenia vody : návody na cvičenia
  Hybská Helena TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Samešová Dagmar TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ladomerský Juraj (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Demko Jaroslav (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 124 s. : 7 obr., 36 tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1

 8. počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Návrh zhodnocovania odpadov pri výrobe liatin a ekologizácie výroby liatin elektronický zdroj
  Balco Karol (305) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ladomerský Juraj (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19336&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. počítačový súbor

  počítačový súbor