Výsledky vyhľadávania

 1. Stavby z dreva včera a dnes - nosné drevené konštrukcie z protipožiarneho hľadiska
  Osvald Anton
  Materiály pro stavbu. Roč. 25, č. 1 (2019), s. 46-49. - Praha Praha : Springer Media : Business Media CZ, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 1
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 2. Protipožiarna ochrana a bezpečnosť elektronický zdroj : videopríručka k vybranej problematike
  Kačíková Danica TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Majlingová Andrea TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Makovická Osvaldová Linda (Recenzent)
  Lieskovský Martin (Recenzent) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 23 s. [DVD-ROM] : fareb., zvuk (13:32:57), 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Manažment a taktika hasenia požiarov v prírodnom prostredí elektronický zdroj
  Majlingová Andrea TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Dritomský Marián
  Kapusniak Jaroslav
  Monoši Mikuláš (Recenzent)
  Pokorný Jiří (Recenzent)
  Osvald Anton (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - [140 s.] [CD-ROM] : obr., 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Modelový požiar osobného automobilu
  Svetlík Jozef
  Osvald Anton
  Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. Roč. 49, č. 6 (2018), s. 30-34. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 6
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 5. Konštrukcie drevostavieb a ich správanie sa pri požiari elektronický zdroj : vedecká monografia
  Tereňová Ľudmila TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Dúbravská Katarína TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Osvald Anton (Recenzent)
  Štefko Jozef (Recenzent) TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - [97 s.] [CD-ROM] : obr., tab., 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Nebezpečné látky v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti : vysokoškolská učebnica
  Čabalová Iveta TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Bubeníková Tatiana TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Kačík František (Recenzent)
  Osvald Anton (Recenzent)
  Martinka Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 202 s. : fotogr., obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  7, z toho voľných 4, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 7. Modelovanie vnútorných požiarov s využitím výsledkov progresívnych metód požiarneho inžinierstva elektronický zdroj : vedecká monografia
  Kačíková Danica TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Majlingová Andrea TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Veľková Veronika TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zachar Martin TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Osvald Anton (Recenzent)
  Oravec Milan (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 147 s. [CD-ROM] : 59 obr., 6 tab., príl., 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  4, z toho voľných 0, prezenčne 4
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Protipožiarna ochrana a bezpečnosť elektronický zdroj : vysokoškolská učebnica
  Kačíková Danica TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Majlingová Andrea TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Chromek Ivan TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Mitterová Iveta TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Mračková Eva TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Orémusová Emília TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Tereňová Ľudmila TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Veľková Veronika TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zachar Martin TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Oravec Milan (Recenzent)
  Osvald Anton (Recenzent)
  Pokorný Jiří (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 398 s. [CD-ROM] : obr., tab. grafy, schémy, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) Katalóg - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  15, z toho voľných 0, prezenčne 15
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Horenie dreva : vedecká monografia
  Osvald Anton
  Balog Karol
  Kačíková Danica (Recenzent) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Soldán Maroš (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 106 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 10. Terminologické propedeutikum z environmentalistiky : vedecká monografia
  Rusko Miroslav
  Dirner Vojtech (Recenzent)
  Mihok Jozef (Recenzent)
  Osvald Anton (Recenzent)
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie , Žilina : STRIX, n.f. , 2017. - 400 s., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  kniha

  kniha