Výsledky vyhľadávania

 1. Teoretická, experimentálna a modelová analýza drevostavieb z pohľadu životného cyklu : vedecká monografia
  Mitterpach Jozef TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Igaz Rastislav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Krišťák Ľuboš TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Sedlák Pavol TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Samešová Dagmar TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Gajtanska Milada TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Štefko Jozef (Recenzent)
  Demko Jaroslav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 95 s. : 83 obr., 11 tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 2, prezenčne 1

 2. Principles and best available techniques in energy and environmental production
  Demko Jaroslav TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Kočík Karol TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Vanek Miroslav TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Samešová Dagmar (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Streďanský Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 135 s. : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1

 3. Material and energy balance
  Ďuricová Anna TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Demko Jaroslav TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Bodík Igor (Recenzent)
  Kačík František (Recenzent) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 151 s. : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1

 4. Separation processes in environmental engineering
  Ďuricová Anna TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Demko Jaroslav TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Melichová Zuzana (Recenzent)
  Dzurenda Ladislav (Recenzent) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 198 s. : obr., tab., 30cm
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1

 5. Výskum nakladania s odpadovým kalom z ČOV a sledovanie distribúcie ťažkých kovov v kale : vedecká štúdia
  Ďuricová Anna TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Melichová Zuzana
  Samešová Dagmar (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Demko Jaroslav (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 127 s. : 31 obr., 32 tab., 8 príl., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 6. Life cycle assessment : Foundry plant. monograph
  Mitterpach Jozef TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Samešová Dagmar TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Babiak Marián (Recenzent) TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Demko Jaroslav (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 138 s. : far. obr., far. fot., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1

 7. Life cycle assessment elektronický zdroj : foundry plant. monograph
  Mitterpach Jozef TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Samešová Dagmar TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Babiak Marián (Recenzent) TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Demko Jaroslav (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 1 elektronický optický disk : obr., tab., far. fot.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  4, z toho voľných 0, prezenčne 4
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Water technology
  Samešová Dagmar TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Hybská Helena TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Kontrišová Oľga (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ladomerský Juraj (Recenzent)
  Demko Jaroslav (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 170 s. : obr., tab., 26 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1

 9. Procesy úpravy a čistenia vody : návody na cvičenia
  Hybská Helena TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Samešová Dagmar TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ladomerský Juraj (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Demko Jaroslav (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 124 s. : 7 obr., 36 tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1

 10. Analýza životného cyklu : vedecká monografia
  Mitterpach Jozef TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Samešová Dagmar TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Babiak Marián (Recenzent) TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Demko Jaroslav (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 147 s. : 45 far. obr., 41 tab., 16 príl., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1