Výsledky vyhľadávania

 1. Charakteristika rozloženia vnútorných síl rámových nábytkových konštrukcií
  Paulenková Mária TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Čalúnnické dni : zborník prednášok z odborného seminára Zvolen 6.9.2001. S. 56-60. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 2. Zaťaženie nábytkových konštrukcií
  Paulenková Mária TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Stolársky magazín : odborný časopis pre podporu drevárskej a nábytkárskej výroby. Roč. 2, č. 2 (2001), s. 21. - Trendwood-twd : Banská Bystrica
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2001: 2
  2001: 1-10
  kniha

  kniha

 3. Vplyv vlhkosti na klincové spoje
  Dudas Juraj TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Paulenková Mária TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Joščák Pavol TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Drevo : odborný drevársky a nábytkársky časopis. Roč. 55, č. 3 (2000), s. 54-57. - Štátny drevársky výskumný ústav : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 3
  2000: 1-12
  kniha

  kniha

 4. Analýza vplyvu opracovania styčných plôch konštrukčných prvkov na pevnostné charakteristiky klincového spoja s možnosťou ich využitia pri rekonštrukcii drevených objektov
  Paulenková Mária TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Joščák Pavol TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2000 : 2. Medzinárodná vedecká konferencia 19.-21.10.2000 Starý Smokovec-Tatry. S. 149-154. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 5. Analýza vplyvu vybraných faktorov na pevnostné charakteristiky spojov
  Paulenková Mária TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Joščák Pavol TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Dudas Juraj TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Súčasný stav a smery vývoja drevárskej vedy, technológie a ekonomiky : odborný seminár v rámci 5. medzinárodnej výstavy WOODTECH Trenčín 13. apríla 2000. S. 65-74. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 6. Vplyv opracovania styčných plôch konštrukčných prvkov na pevnostné a tuhostné charakteristiky spoja
  Paulenková Mária TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Joščák Pavol TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Dudas Juraj TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Drevo : odborný drevársky a nábytkársky časopis. Roč. 55, č. 7-8 (2000), s. 156-160. - Štátny drevársky výskumný ústav : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 7-8
  2000: 1-12
  kniha

  kniha

 7. Vybrané činitele ovplyvňujúce výrobu pevných nábytkových konštrukcií
  Paulenková Mária TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Stolársky magazín : odborný časopis pre podporu drevárskej a nábytkárskej výroby. Roč. 1, č. 2 (2000), s. 21. - Trendwood-twd : Banská Bystrica
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: -2-1, 1-3
  kniha

  kniha

 8. Vybrané činitele ovplyvňujúce výrobu pevných nábytkových konštrukcií
  Paulenková Mária TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Stolársky magazín : odborný časopis pre podporu drevárskej a nábytkárskej výroby. Roč. 1, č. 3 (2000), s. 23. - Trendwood-twd : Banská Bystrica
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: -2-1, 1-3
  kniha

  kniha

 9. Vybrané činitele ovplyvňujúce výrobu pevných nábytkových spojov
  Paulenková Mária TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Nábytok 2000 : Zborník [referátov zo zborníka]. S. 101-106. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 10. Príložkovanie drevených prvkov - vplyv opracovania styčných plôch konštrukčných prvkov na pevnostné a tuhostné charakteristiky spoja
  Paulenková Mária (Iní) TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Joščák Pavol TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Dudas Juraj TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Rekonštrukcia a konzervácia historického dreva '99 : zborník z 2. medzinárodného sympózia Rekonštrukcia a konzervácia historického dreva '99. S. 109-116. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999 / Reinprecht Ladislav 1953-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha