Výsledky vyhľadávania

 1. Zmeny v štruktúre kruhovitopórovitých drevín spôsobené vysokými teplotami
  Korytárová Oľga TUZDFND
  Osvald Anton TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Chovanec Dušan (Recenzent) TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Horský Dionýz (Recenzent) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 1998. - 54 s. : obr., tab.
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 2, prezenčne 1

 2. Fyzikálna a chemická ochrana drevostavieb
  Horský Dionýz TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Les - Drevo - Životné prostredie '97 : Sekcia č.6: Technológia spracovania dreva a využitie dreva v komplexnom interéri. Working Group Nř6: Technology of Wood processing and Utilization of Wood in Complex Interier. (1997), s. 135-139
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 3. Les-drevo-životné prostredie '97. : medzinárodná vedecká konferencia 8.-11.9.1997. Sekcia 6. Technológia spracovania dreva a využitie dreva v komplexnom interiéri
  Horský Dionýz (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 1997. - 307 s. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  (4) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  4, z toho voľných 3, prezenčne 1

 4. Mikrovlnné sušenie bukového dreva
  Trebula Pavel TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Klement Ivan TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Horský Dionýz (Recenzent)
  Trebula Tomáš (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 1996. - 60 s. : 33 obr., 7 tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 5. Solárna energia v termickom procese
  Horský Dionýz TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  3. medzinárodný odborný seminár DREVOTERM '95. Nové poznatky konvenčného sušenia dreva : Zborník referátov. (1995), s. 53-59
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. Návrh fyzikálnej a chemickej ochrany krovov a drevených strešných konštrukcií pre potreby slovenského stavebníctva
  Sokol Ivan
  Horský Dionýz (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : TU, DF, Zvolen , 1995. - 52 s.: obr.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 7. Obvodová stena na báze dreva z aspektu prenosu tepla a hmoty
  Dudas Juraj TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Horský Dionýz (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Víglaský Jozef (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen : TU, DF, Zvolen , 1994. - 127 s.: obr., tab.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 8. Posobenie biotických činiteľov potláčajúcich rast drevokazných húb a plesní
  Jeloková Eva TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Horský Dionýz (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : TU, DF, Zvolen , 1994. - 254 s.: obr., tab., fot., príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Výskum meracej a regulačnej techniky v drevopriemysle.
  Horský Dionýz TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Aplikácia meracej a regulačnej techniky pri sušení dreva. Zborník referátov.. (1993), s. 13-16
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. Základné vlastnosti a možnosti využitia netradičných drevín v súčasných podmienkach.
  Horský Dionýz TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Sušenie dreva v malovýrobe. Zborník referátov z odborného semináru. Zvolen, TU vo Zvolene , Sušenie dreva v malovýrobe,zb. referátov z odbor. seminára.. (1993), s. 133-139
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha