Výsledky vyhľadávania

 1. Lesní hlodavci a úroda semen dřevin
  Suchomel Jozef TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 99, č. 11 (2020), s. 42-43
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 11
  článok

  článok

 2. Vplyv náhodných ťažieb na trh a obchod s drevom
  Suchomel Jozef TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Les & Letokruhy : časopis lesníkov, majiteľov a priateľov lesa. Roč. 71, č. 1-2 (2015), s. 12-14. - Bratislava : Lesmedium, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 1-2
  2015: 1-12 + príloha Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 3. Fyzikálno-akustické charakteristiky prechodových drevín
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Spišiak Dominik TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Halachan Pavol TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 17-23. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Dolejší Jana ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika 1975- ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter 1947- ; Žiaran Stanislav 1948-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 4. Hluk a vibrácie - významné faktory ovplyvňujúce pracovný výkon a zdravie človeka
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 197-200. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Dolejší Jana ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika 1975- ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter 1947- ; Žiaran Stanislav 1948-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 5. Pajaseň žliazkatý vo výrobe idiofonických hudobných nástrojov
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 7-15. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Dolejší Jana ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika 1975- ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter 1947- ; Žiaran Stanislav 1948-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 6. Budúcnosť výroby hudobných nástrojov z domácej surovinovej základne
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 81-86. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Dolejší Jana ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika 1975- ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter 1947- ; Žiaran Stanislav 1948-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 7. Manipulácia a výroba sortimentov surového dreva elektronický zdroj : vzdelávací videofilm
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Suchomel Jozef TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Němec Miroslav (Recenzent) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Radocha Marián (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 1 elektronický optický disk : zvuk, far., (42':16'')
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Znižovanie hluku v doprave
  Gergeľ Tomáš TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Němec Miroslav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 87-96. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Dolejší Jana ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika 1975- ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter 1947- ; Žiaran Stanislav 1948-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 9. Formovanie fyzikálnych predstáv prostredníctvom videí a analýzy nameraných dát na ukážkovom príklade skúmania ťahových deformácií telies
  Hockicko Peter
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 101-107. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Dolejší Jana ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika 1975- ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter 1947- ; Žiaran Stanislav 1948-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 10. Metodika tvorby hlukových máp v interiéroch
  Neupauerová Andrea TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 131-134. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Dolejší Jana ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika 1975- ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter 1947- ; Žiaran Stanislav 1948-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok