Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Využitie modelov lesa na hodnotenie ekosystémových služieb elektronický zdroj
  Očenášová Lívia
  Fabrika Marek (Iní) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=FB82D27E75BFB74B6FED55CD15D7
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Modelovanie ekofyziologických procesov lesných ekosystémov pomocou nástrojov geoinformatiky elektronický zdroj
  Engler Ľubomír
  Fabrika Marek (Iní) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23481&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Simulátor biodynamiky lesa SIBYLA : popis modelu a použití v příkladech
  Fabrika Marek TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Adamec Zdeněk
  Brno : Mendelova univerzita v Brně , 2015. - 161 s. : 118 far. obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  10, z toho voľných 8, prezenčne 1

 5. Trenažér lesa na báze rastového simulátora a imerzívnych systémov virtuálnej reality elektronický zdroj
  Valent Peter (305) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Fabrika Marek (Školiteľ (konzultant)) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19031&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Metódy procesného modelovania lesa pre zvyšovanie detailu simulácií rastu lesných ekosystémov elektronický zdroj
  Macková Lucia (305) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Fabrika Marek (Školiteľ (konzultant)) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=17326&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Biometria : vysokoškolská učebnica
  Scheer Ľubomír TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Sedmák Róbert TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Šmelko Štefan (Recenzent)
  Marušák Róbert (Recenzent)
  Fabrika Marek (Recenzent) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 309 s. : obr., tab., tab. príl., 25 cm
  xkni - KNIHY
  15, z toho voľných 7, prezenčne 1

 8. Structural-functional concepts in forest modelling applicable for higher resolution of forest ecosystem simulations elektronický zdroj
  Schön Martin (305) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Fabrika Marek (Školiteľ (konzultant)) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=16803&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Nové varianty metód na viacúčelové zisťovanie a monitorovanie stavu lesných ekosystémov progresívnymi technológiami
  Šmelko Štefan
  Scheer Ľubomír (Recenzent) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Fabrika Marek (Recenzent) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Národné lesnícke centrum , 2014. - 367 s. : far. obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 3, prezenčne 1

 10. Forest ecosystem analysis and modelling
  Fabrika Marek TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Pretzsch Hans
  Kouba Jan (Recenzent)
  Sloboda Branislav (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2013. - 620 s. : obr., tab., 26 cm
  xkni - KNIHY
  14, z toho voľných 11, prezenčne 1