Výsledky vyhľadávania

 1. Náprava krívd vo vzťahu k lesom sa týka polovice populácie Slovenska!
  Fillo Ján
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 56, č. 6 (Spravodajca 6/2000), s. 10-12. - Ústav pre výchovu a vzdel.pracovníkov LVH SR : Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 6
  2000: 1-12, zvl. č.
  kniha

  kniha

 2. Jasne určené povinnosti, práva a zodpovednosť
  Fillo Ján
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 56, č. 4 (Spravodajca 4/2000), s. 9-10. - Ústav pre výchovu a vzdel.pracovníkov LVH SR : Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 4
  2000: 1-12, zvl. č.
  kniha

  kniha

 3. A akom stave máme naše lesy?. 14. časť
  Fillo Ján (Autor interview)
  Šebeň Vladimír (Účastník interview) LVÚ, Zvolen
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 75, č. 9 (2019), s. 24-26. - Bratislava : Lesmedium, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 9
  článok

  článok

 4. V akom stave máme naše lesy?. 12.časť
  Fillo Ján (Autor interview)
  Šebeň Vladimír (Účastník interview) LVÚ, Zvolen
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 75, č. 6 (2019), s. 24-26. - Bratislava : Lesmedium, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 6
  článok

  článok

 5. V akom stave máme naše lesy?. 13. časť
  Fillo Ján (Autor interview)
  Šebeň Vladimír (Účastník interview) LVÚ, Zvolen
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 75, č. 7-8 (2019), s. 22-24. - Bratislava : Lesmedium, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 7-8
  článok

  článok

 6. V akom stave máme naše lesy?. 7
  Fillo Ján (Autor interview)
  Šebeň Vladimír (Účastník interview) LVÚ, Zvolen
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 75, č. 1 (2019), s. 20-22. - Bratislava : Lesmedium, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 1
  článok

  článok

 7. V akom stave máme naše lesy?. 8
  Fillo Ján (Autor interview)
  Šebeň Vladimír (Účastník interview) LVÚ, Zvolen
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 75, č. 2 (2019), s. 22-23. - Bratislava : Lesmedium, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 2
  článok

  článok

 8. Ako budeme obnovovať lesy v klimatických extrémoch?
  Fillo Ján
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 74, č. 1 (2018), s. 26-27. - Bratislava : Lesmedium, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 1
  článok

  článok

 9. V akom stave máme naše lesy?. 6
  Fillo Ján (Autor interview)
  Šebeň Vladimír (Účastník interview) LVÚ, Zvolen
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 74, č. 12 (2018), s. 24-25. - Bratislava : Lesmedium, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 12
  článok

  článok

 10. Ak sa dôsledne dodržiavajú všetky lesnícke postupy, udržateľnosť kvalitného lesa je zabezpečená : Zhovárame sa s Ing. Karolom Mutňanským konateľom Mestských lesov Kremnica
  Fillo Ján (Autor interview)
  Mutňanský Karol (Účastník interview)
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 9 (2016), s. 12-13. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 9
  2016: 1-12
  článok

  článok