Výsledky vyhľadávania

 1. Náprava krívd vo vzťahu k lesom sa týka polovice populácie Slovenska!
  Fillo Ján
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 56, č. 6 (Spravodajca 6/2000), s. 10-12. - Ústav pre výchovu a vzdel.pracovníkov LVH SR : Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 6
  2000: 1-12, zvl. č.
  kniha

  kniha


 2. Jasne určené povinnosti, práva a zodpovednosť
  Fillo Ján
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 56, č. 4 (Spravodajca 4/2000), s. 9-10. - Ústav pre výchovu a vzdel.pracovníkov LVH SR : Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 4
  2000: 1-12, zvl. č.
  kniha

  kniha


 3. Ako budeme obnovovať lesy v klimatických extrémoch?
  Fillo Ján
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 74, č. 1 (2018), s. 26-27. - Bratislava : Lesmedium, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 1
  článok

  článok


 4. Ak sa dôsledne dodržiavajú všetky lesnícke postupy, udržateľnosť kvalitného lesa je zabezpečená : Zhovárame sa s Ing. Karolom Mutňanským konateľom Mestských lesov Kremnica
  Fillo Ján (Autor interview)
  Mutňanský Karol (Účastník interview)
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 9 (2016), s. 12-13. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 9
  článok

  článok


 5. Kalamity a obnova lesa na pravidelnom programe : Zhovárame sa s Ing. Miroslavom Hraškom, konateľom Mestských lesov Krupina
  Fillo Ján (Autor interview)
  Hraško Miroslav (Účastník interview)
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 10 (2016), s. 14-15. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 10
  článok

  článok


 6. Na horúcu tému - zalesňovanie
  Fillo Ján
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 5 (2016), s. 21-22. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 5
  článok

  článok


 7. Najaktuálnejším problémom je zlá úroda
  Fillo Ján
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 3 (2016), s. 10-11. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 3
  článok

  článok


 8. Nech štát obmedzuje práva vo svojich lesoch a až potom v neštátnych! : Zhovárame sa s ing. Jaroslavom Dudíkom riaditeľom Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s.r.o.
  Fillo Ján (Autor interview)
  Dudík Jaroslav (Účastník interview)
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 7-8 (2016), s. 12-14. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 7-8
  článok

  článok


 9. Nejde to bez lanoviek, ba ani bez ručného spúšťania dreva! : Rozhovor s Ing. Milanom Šlávkom, riaditeľom Mestských lesov, s.r.o. Ružomberok
  Fillo Ján (Autor interview)
  Šlávka Milan (Účastník interview)
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 6 (2016), s. 14-15. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 6
  článok

  článok


 10. Prečo v lesníctve vo všetkom ustupujeme?
  Fillo Ján (Autor interview)
  Konôpka Jozef (Účastník interview)
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 9 (2016), s. 14-15. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 9
  článok

  článok