Výsledky vyhľadávania

 1. Klasifikácia vybraných patologických zmien na lebkách a paroží (trofejach) srnca lesného v poľovníckej praxi elektronický zdroj
  Huba Jakub
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Preferencia drevín a ich poškodzovanie bobrom vodným na území pozemkového spoločenstva Urbariát Šuľany elektronický zdroj
  Kiss Tomáš
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Štúdium pobytových znakov vlka dravého Canis lupus pre odbery vzoriek na parazitologické vyšetrenia v poľovnej oblasti J XXI Čergov elektronický zdroj
  Kopačková Veronika
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Škrkavky – parazitárna choroba zveri so zameraním na kormorána veľkého Phalacrocorax carbo elektronický zdroj
  Kuniak Dávid
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018 : výživa a zdravie. VI. ročník medzinárodnej konferencie. zborník referátov
  Rajský Matúš (Vedecký redaktor)
  Vodňanský Miroslav (Recenzent)
  Rajský Dušan (Recenzent) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Nitra : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra , 2018. - 135 s. : far. obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 6. Podkožná strečkovitosť jeleňa lesného a jej orientačná depistáž vo vybranej poľovnej oblasti elektronický zdroj
  Feciškanin Ľuboš
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=82D5162064037F62A69A83F7A2EE
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Zhodnotenie telesných hmotností ulovenej danielej zveri vo vybranom poľovnom revíri v okrese Poltár elektronický zdroj
  Galád Radoslav
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=1DDC86077D8354F3A3F299A47A7C
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2017 elektronický zdroj : zborník vedeckých a odborných prác z XXX. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2017" konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 04. 05. 2017
  Garaj Peter (Vedecký redaktor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Rajský Dušan (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Bútora Ľubomír (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 1 elektronický optický disk, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (14) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2017 : zborník vedeckých a odborných prác z XXX. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2017" konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 4. 5. 2017
  Garaj Peter (Vedecký redaktor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Rajský Dušan (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Bútora Ľubomír (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 298 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 10. Výskyt nádorovej choroby - fibropapilomatózy u jeleňa lesného Cervus elaphus v okrese Lučenec elektronický zdroj
  Hrdlička Jozef
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild36&sid=6D7E2994FB8F4DECA00AEA160810
  počítačový súbor

  počítačový súbor