Výsledky vyhľadávania

 1. Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018 : výživa a zdravie. VI. ročník medzinárodnej konferencie. zborník referátov
  Rajský Matúš (Vedecký redaktor)
  Vodňanský Miroslav (Recenzent)
  Rajský Dušan (Recenzent) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Nitra : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra , 2018. - 135 s. : far. obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 2. Podkožná strečkovitosť jeleňa lesného a jej orientačná depistáž vo vybranej poľovnej oblasti elektronický zdroj
  Feciškanin Ľuboš
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=82D5162064037F62A69A83F7A2EE
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Zhodnotenie telesných hmotností ulovenej danielej zveri vo vybranom poľovnom revíri v okrese Poltár elektronický zdroj
  Galád Radoslav
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=1DDC86077D8354F3A3F299A47A7C
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2017 elektronický zdroj : zborník vedeckých a odborných prác z XXX. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2017" konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 04. 05. 2017
  Garaj Peter (Vedecký redaktor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Rajský Dušan (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Bútora Ľubomír (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 1 elektronický optický disk, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (14) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2017 : zborník vedeckých a odborných prác z XXX. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2017" konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 4. 5. 2017
  Garaj Peter (Vedecký redaktor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Rajský Dušan (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Bútora Ľubomír (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 298 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 1

 6. Výskyt nádorovej choroby - fibropapilomatózy u jeleňa lesného Cervus elaphus v okrese Lučenec elektronický zdroj
  Hrdlička Jozef
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild36&sid=6D7E2994FB8F4DECA00AEA160810
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Výskyt parazita cicavica obrovská Fascioloides magna v populácii jeleňa lesného v okrese Komárno elektronický zdroj
  Katona Mária
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=C3244647CD7CB0B779770FABB16A
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Šakal zlatý a ostatní reálni aj potenciálni privandrovalci zvyšujúci druhovú diverzitu prírody okresu Veľký Krtíš : zborník referátov z odborného seminára. Modrý Kameň, 8. september 2017
  Kušík Peter (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Rajský Dušan (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Garaj Peter (Recenzent) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Veľký Krtíš : Obvodná poľovnícka komora , 2017. - 34 s. : tab., far. fotogr., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Intoxikácia srnčej zveri repkou olejnou elektronický zdroj
  Pápeš Mário
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=25093AD9EB782982008B9A1EB8E1
  počítačový súbor

  počítačový súbor