Výsledky vyhľadávania

 1. Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018 elektronický zdroj : zborník vedeckých a odborných prác z XXXI. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018", konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 11.05.2018
  Garaj Peter (Vedecký redaktor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Rajský Dušan (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Bútora Ľubomír (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 1 elektronický optický disk, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (5) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Preferencia drevín a ich poškodzovanie bobrom vodným na území pozemkového spoločenstva Urbariát Šuľany elektronický zdroj
  Kiss Tomáš
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D408FF679404B
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Škrkavky – parazitárna choroba zveri so zameraním na kormorána veľkého Phalacrocorax carbo elektronický zdroj
  Kuniak Dávid
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EEE57057A47611A7EF7ECC4E9AC3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Zhodnotenie niektorých morfologických parametrov sleziny pri diviakovi lesnom vo vybranej oblasti Slovenska elektronický zdroj
  Pažur Ľuboš
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5405D7E2C43D9DAFBC97C4CA0676
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018 : výživa a zdravie. VI. ročník medzinárodnej konferencie. zborník referátov
  Rajský Matúš (Vedecký redaktor)
  Vodňanský Miroslav (Recenzent)
  Rajský Dušan (Recenzent) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Nitra : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra , 2018. - 135 s. : far. obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Podpora populácie zajaca poľného v PR Mojmírovce jedincami z farmového chovu elektronický zdroj
  Schultz Peter
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=ECDBE5517CC8B19C5397AC93C33D
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Podkožná strečkovitosť jeleňa lesného a jej orientačná depistáž vo vybranej poľovnej oblasti elektronický zdroj
  Feciškanin Ľuboš
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=82D5162064037F62A69A83F7A2EE
  počítačový súbor

  počítačový súbor