Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Preferencia drevín a ich poškodzovanie bobrom vodným na území pozemkového spoločenstva Urbariát Šuľany elektronický zdroj
  Kiss Tomáš
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D408FF679404B
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Škrkavky – parazitárna choroba zveri so zameraním na kormorána veľkého Phalacrocorax carbo elektronický zdroj
  Kuniak Dávid
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EEE57057A47611A7EF7ECC4E9AC3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Štúdium pobytových znakov nutrie riečnej Myocastor coypus pre odbery vzoriek na parazitologické vyšetrenia elektronický zdroj
  Maczala Tomáš
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Zhodnotenie niektorých morfologických parametrov sleziny pri diviakovi lesnom vo vybranej oblasti Slovenska elektronický zdroj
  Pažur Ľuboš
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018 : výživa a zdravie. VI. ročník medzinárodnej konferencie. zborník referátov
  Rajský Matúš (Vedecký redaktor)
  Vodňanský Miroslav (Recenzent)
  Rajský Dušan (Recenzent) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Nitra : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra , 2018. - 135 s. : far. obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 8. Podpora populácie zajaca poľného v PR Mojmírovce jedincami z farmového chovu elektronický zdroj
  Schultz Peter
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Podkožná strečkovitosť jeleňa lesného a jej orientačná depistáž vo vybranej poľovnej oblasti elektronický zdroj
  Feciškanin Ľuboš
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=82D5162064037F62A69A83F7A2EE
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Zhodnotenie telesných hmotností ulovenej danielej zveri vo vybranom poľovnom revíri v okrese Poltár elektronický zdroj
  Galád Radoslav
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=1DDC86077D8354F3A3F299A47A7C
  počítačový súbor

  počítačový súbor