Výsledky vyhľadávania

 1. Agát biely z pohľadu jeho hospodárskeho využitia
  Cukerová Viera
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 56, č. 7(spravodajca 7/2000), s. 14-15. - Ústav pre výchovu a vzdel.pracovníkov LVH SR : Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 7
  2000: 1-12, zvl. č.
  kniha

  kniha


 2. Cena a náklady na výrobu dreva ako združeného produktu
  Cukerová Viera
  Šálka Jaroslav TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Journal of forest science. Vol. 46, no. 6 (2000), s. 287-297. - Ústav zemědělských a potravinářských informací : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 6
  2000: 1-6
  kniha

  kniha


 3. Determinanty vývoja cien dreva
  Cukerová Viera
  Hrbáľ Peter
  Tvorba a meranie hodnoty lesa 2000 : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 22. jún 2000. S. 9-21. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 ; Lesnícka fakulta
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 4. Medzinárodné trendy v certifikácii a možnosti jej využitia v obchode s lesníckymi produktami
  Cukerová Viera
  Gecovič Miroslav
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 55, č. 5 (1999), s. 16. - Ústav pre výchovu a vzdel.pracovníkov LVH SR : Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 5
  1999: 1-12
  kniha

  kniha


 5. Slovinsko - zelené miesto Európy s integrovaným rozvojom
  Cukerová Viera
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 55, č. 8 (1999), s. 17-19. - Ústav pre výchovu a vzdel.pracovníkov LVH SR : Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 8
  1999: 1-12
  kniha

  kniha


 6. Štrukturálne zmeny v dodávkach dreva za ostatných desať rokov
  Cukerová Viera
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 55, č. 1 (1999), s. 6-8
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 1
  1999: 1-12
  kniha

  kniha


 7. V znamení očakávania a zlepšenej situácie na trhu dreva v Slovenskej republike
  Cukerová Viera
  Hrbáľ Peter
  Drevo : odborný drevársky a nábytkársky časopis. Roč. 54, č. 10 (1999), s. 201-206. - Štátny drevársky výskumný ústav : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 1-12
  kniha

  kniha


 8. Obchod s drevom vo svetle programov certifikácie
  Cukerová Viera
  Hrbáľ Peter
  Drevo : odborný drevársky a nábytkársky časopis. Roč. 53, č. 12 (1998), s. 257-263. - Bratislava : Štátny drevársky výskumný ústav, 1998
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1998: 1-12
  kniha

  kniha


 9. Príprava a realizácia projektov zalesňovania v zmysle smerníc FAO
  Cukerová Viera
  Lesnícky časopis : odborný vedecký časopis s lesníckou a poľovníckou tematikou. Roč. 44, č. 4 (1998), s.311-320. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1998: 4
  kniha

  kniha


 10. Prehľad informácií trhového spravodajstva za 3.Q.1998
  Žiaková Mária
  Cukerová Viera
  Spravodajca Lesoprojektu. Roč. 30, č. 4 (1998), s. 9-15. - Zvolen : Lesoprojekt
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha