Výsledky vyhľadávania

 1. Kompendium ochrany kvality ovzduší : část 2: Chemické aspekty znečištěného ovzduší - troposférický ozon
  Fiala Jaroslav
  Závodský Dušan
  Ochrana ovzduší. Roč. 15, č. 3 (2003), s. 1-22 (Príloha časopisu). - Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-6
  kniha

  kniha

 2. Znečištění ovzduší částicemi aerosolu na dopravou ovlivněných stanicích
  Fiala Jaroslav
  Horálek Jan
  Ochrana ovzduší. Roč. 15, č. 2 (2003), s. 3-12. - Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-6
  kniha

  kniha

 3. Rozvoj postupů objektivního mapování a územního hodnocení kvality ovzduší
  Fiala Jaroslav
  Ochrana ovzduší : vědeckotechnický dvouměsíčník České asociace pro prevenci znečišťování ovzduší. Roč. 14, č. 3-4 (2002), s. 20-25. - Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2002: 1-6
  kniha

  kniha

 4. Vývoj kvality ovzduší v krajích ČR v letech 1997-2001 z hlediska nové legislativy
  Fiala Jaroslav
  Novák Václav
  Ochrana ovzduší : vědeckotechnický dvouměsíčník České asociace pro prevenci znečišťování ovzduší. Roč. 14, č. 2 (2002), s. 10-18. - Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2002: 1-6
  kniha

  kniha

 5. Pokračování spolupráce s Evropským střediskem pro kvalitu ovzduší v rámci projektu Strengthening capacity in PHARE accession countries in environmental reporting
  Fiala Jaroslav
  Ochrana ovzduší : vědeckotechnický dvouměsíčník České asociace pro prevenci znečišťování ovzduší. Roč. 12, č. 3 (2000), s. 23-24. - Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1-6
  kniha

  kniha

 6. Zlepšila se kvalita ovzduší pod úroveň imisních limitů po dosažení emisních limitů?
  Fiala Jaroslav
  Livorová Hana
  Novák Václav
  Ochrana ovzduší : vědeckotechnický dvouměsíčník České asociace pro prevenci znečišťování ovzduší. Roč. 12, č. 1 (2000), s. 1-4. - Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1-6
  kniha

  kniha

 7. Rozšířené Evropské středisko kvality ovzduší
  Fiala Jaroslav
  Ochrana ovzduší. Roč. 10, č. 5 (1998), s. 3-4. - Praha : Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha