Výsledky vyhľadávania

 1. Revitalizácia nivy rieky Dolnej Moravy
  Valachovič Dušan
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 21, č. 3 (2016), s. 26-27. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 3
  článok

  článok


 2. Opätovný návrat bobra vodného (castor fiber) na územie SR
  Valachovič Dušan
  Lesník : časopis zamestnancov š.p. Lesy Slovenskej republiky, Banská Bystrica. Č. 1 (2015), s. 12-13. - : Lesy Slovenskej republiky, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 1
  článok

  článok


 3. Ochrana migračnej trasy Alpy - Karpaty
  Valachovič Dušan
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 21, č. 6 (2007), s. 17-20. - Brno : Regionální sdružení ČSOP, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: 1-6
  článok

  článok


 4. Zelené mosty
  Valachovič Dušan
  Poľovníctvo a rybárstvo. Roč. 59, č. 7 (2007), s. 34-35. - Bratislava : PaRPRESS, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: 7
  2007: 1-12
  článok

  článok


 5. Vývoj rozšírenia bobra na Slovensku
  Valachovič Dušan
  Veronica : časopis ochránců přírody. Roč. 19, č. 4 (2005), s. 4-7. - Brno : Regionální sdružení ČSOP, 2005
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: 1-6
  článok

  článok


 6. Bobor vodný - perspektívny poľovný druh?
  Valachovič Dušan
  Šíbl Jaromír
  Poľovníctvo a rybárstvo. Roč. 56, č. 6 (2004), s. 8-9. - PaRPRESS : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004: 6
  2004: 1-12
  kniha

  kniha


 7. "Inžinierska" činnosť bobrov
  Valachovič Dušan
  Ochrana prírody Slovenska. Č. 2 (2003), s. 6-7. - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky : Banská Bystrica
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-4
  kniha

  kniha


 8. Vojenské výcvikové priestory v európskej a národnej ekologickej sieti
  Valachovič Dušan
  Daphne : časopis pre aplikovanú ekológiu. Roč. 7, č. 1 (2000), s. 15-20. - Daphne : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1-2
  kniha

  kniha


 9. Obnova riečneho systému v podmienkach povodia rieky Moravy
  Valachovič Dušan
  Daphne : časopis pre aplikovanú ekológiu. Roč. 5, č. 1 (1998), s. 8-13. - Daphne : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. Súčasná situácia rozšírenia bobra v Slovenskej republike
  Valachovič Dušan
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 12, č. 3 (1998), s. 9-12. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha