Výsledky vyhľadávania

 1. Škody raticovou zverou na LS Zamutov elektronický zdroj
  Feníková Katarína
  Kodrík Milan (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=64930206F366C8E34801EBC607D8
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Chronické hynutie jaseňov na LHC Podhájska elektronický zdroj
  Hučík Martin
  Kodrík Milan (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D1389FBBEC259
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Analýza škôd spôsobených raticovou zverou na vybraných plochách OZ Košice elektronický zdroj
  Kováč Lukáš
  Kodrík Milan (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=201CE56335A527AB0B0290791929
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Zdravotný stav a odolnostný potenciál bukových porastov na modelovom území LS Svinica elektronický zdroj
  Sedlák Patrik
  Kodrík Milan (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=64930206F366C8E34702E4C607D8
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Negatívne pôsobenie raticovej zveri na lesné porasty OZ Levice elektronický zdroj
  Mizerák Michal
  Kodrík Milan (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0355D02574495B280786D5DEC12B
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Spektrum makromycétov ako odraz stavu lesného porastu elektronický zdroj
  Breuer Jozef
  Kodrík Milan (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0EF1B0C9D97E5428C81B18A8DC78
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Včelárska činnosť počas roka elektronický zdroj
  Dzivý Šimon
  Kodrík Milan (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D4088F879404B
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Včelie produkty elektronický zdroj
  Feníková Katarína
  Kodrík Milan (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1EB520A0FC80D220180A6A3FADC4
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Vývoj populácie lykokaza jaseňového v rokoch 2016-2017 na LS Svinica (OZ Košice) elektronický zdroj
  Kováč Lukáš
  Kodrík Milan (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D4789F279404B
  počítačový súbor

  počítačový súbor