Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti použitia dreva v budovách z hľadiska požiarnej bezpečnosti
  Grexa Ondrej
  Lübke Henrich
  Drevo : odborný drevársky a nábytkársky časopis. Roč. 56, č. 7 (2001), s. 129-130. - Štátny drevársky výskumný ústav : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2001: 7
  2001: 1-12
  kniha

  kniha


 2. Určenie výsledkov horľavosti podľa STN 730862 na základe rýchlosti uvoľňovania tepla meranej na kónickom kalorimetri - jednoduchá korelácia
  Grexa Ondrej
  Lübke Henrich
  Maníková Desana
  Fórum mladých odborníkov požiarnej ochrany : 2. medzinárodný odborný seminár, Zvolen 17.7.2001 : zborník referátov. S. 27-33. - Zvolen : Bratia Sabovci, 2001
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 3. Požiarne parametre metódou spotreby kyslíka
  Grexa Ondrej
  Maníková Desana ŠDVÚ, Bratislava
  Fórum mladých odborníkov požiarnej ochrany : 1. medzinárodný odborný seminár 26.9.2000 Zvolen Slovenská republika. S. 11-17. - Zvolen : Bratia Sabovci, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 4. Vplyv hrúbky smrekového dreva na index horľavosti podľa STN 730862
  Grexa Ondrej
  Drevo. Roč. 53, č. 3 (1998), s. 59-61
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 5. kniha

  kniha


 6. Fundamental thermophysical properties of materials derivead from the cone calorimeter measurements
  Grexa Ondrej
  Janssens M.
  White Robert H.
  Dietenberger M.
  Wood and Fire Safety : Proceedings: 3rd International Scientific Conference/Osvald, A. [ed.]. (1996), s. 139-147
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 7. kniha

  kniha


 8. Štúdium vplyvu perforácie a následnej impregnácie dreva na zmenu jeho horľavosti.
  Grexa Ondrej
  Balog Karol TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Ochrana dreva. 8. celoštátna konferencia so zahraničnou účasťou.. (1990), s. 85-86
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha