Výsledky vyhľadávania

Knižnica je zatvorená do 7. 3. 2021. Všetky dokumenty vypožičané v roku 2020 majú predĺženú dobu návratu do 1.9.2021. Momentálne nie sú možné žiadne výpožičné transakcie.

 1. Štruktúra vybraných pralesov Slovenska ako základ kreovania modelov lesa hrúbkových tried : vedecká monografia
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Pittner Ján TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Vencurik Jaroslav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Štefančík Igor (Recenzent)
  Bruchánik Rudolf (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2020. - 68 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 2. Ako na prírode blízke obhospodarovanie lesa?. I
  Bruchánik Rudolf
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 75, č. 4 (2019), s. 16-17. - Bratislava : Lesmedium, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 4
  článok

  článok

 3. Ako na prírode blízke obhospodarovanie lesa?. II
  Bruchánik Rudolf
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 75, č. 5 (2019), s. 19-21. - Bratislava : Lesmedium, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 5
  článok

  článok

 4. Dynamické zmeny štruktúry, regeneračné procesy a zmena objemu mŕtveho dreva v rámci vývojového cyklu bukového pralesa NPR Stužica : (časová štúdia)
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Pittner Ján TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Kucbel Stanislav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Filípek Michal TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Sedmáková Denisa TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Vencurik Jaroslav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Štefančík Igor (Recenzent)
  Bruchánik Rudolf (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 61 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 5. Na návšteve v Českej republike
  Bruchánik Rudolf
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 74, č. 7-8 (2018), s. 36-38. - Bratislava : Lesmedium, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 7-8
  článok

  článok

 6. Ochrana a reprodukcia genetických zdrojov v rámci štátneho podniku LESY SR
  Bruchánik Rudolf
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 74, č. 1 (2018), s. 9-11. - Bratislava : Lesmedium, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 1
  článok

  článok

 7. Štruktúra, produkcia bio- a nekromasy a regeneračné procesy bukových pralesov NPR Havešová a Kyjov : (časová štúdia)
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Pittner Ján TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Kucbel Stanislav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Sedmáková Denisa TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Vencurik Jaroslav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Štefančík Igor (Recenzent)
  Bruchánik Rudolf (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 54 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 8. Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. I. časť II. časť III. časť IV. časť V. časť. Pestovanie lesov Ťažba dreva, doprava dreva, ochrana dreva, ekologické technológie a lesotechnické meliorácie Hospodárska úprava lesov a realizácia programov starostlivosti o lesy Vybrané problémy lesného hospodárstva z pohľadu lesníckej a s lesníctvom súvisiacej legislatívy Ochrana lesov
  Bruchánik Rudolf
  Švančara Ján
  Zima Peter
  Zlocha Róbert
  Kunca Andrej
  Zvolen : Národné lesnícke centrum , 2017. - 1 zv. (rôzne stránkovanie) : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1
  kniha

  kniha

 9. Štruktúra, rastové a regeneračné procesy tisa obyčajného vo vybraných prírodných rezerváciách a hospodárskom lese orografického celku Starohorské vrchy : (prípadová štúdia)
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Pittner Ján TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Kucbel Stanislav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Sedmáková Denisa TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Vencurik Jaroslav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Štefančík Igor (Recenzent)
  Bruchánik Rudolf (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 58 s. : graf., obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 10. Pro Silva a LESY SR, š. p. : 10 rokov pôsobnosti usmernenia k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa
  Bruchánik Rudolf
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 4 (2016), s. 10-11. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 4
  2016: 1-12
  článok

  článok