Výsledky vyhľadávania

 1. Vodná a močiarna flóra a vegetácia vodných nádrží v oblasti Malých Karpát
  Kochjarová Judita Botanická záhrada UK
  Hrivnák Richard
  Oťaheľová Helena
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Roč. 36, č. 1 (2014), s. 79-90. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť SAV, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-2 + zvl. č.
  článok

  článok


 2. Príspevok k poznaniu výskytu vodných a močiarnych rastlinných spoločenstiev na východnom Slovensku
  Kochjarová Judita Botanická záhrada UK
  Hrivnák Richard
  Oťaheľová Helena
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Roč. 34, č. 2 (2012), s. 189-212. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť SAV, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-2
  článok

  článok


 3. Rastlinné spoločenstvá antropogénnych vodných nádrží Štiavnických vrchov
  Oťaheľová Helena
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Roč. 33, č. 1 (2011), s. 67-82. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť SAV, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-2
  článok

  článok


 4. Makrofytná vegetácia Košských mokradí (stredné Slovensko)
  Dúbravková Daniela
  Hrivnák Richard
  Oťaheľová Helena
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Roč. 32, č. 1 (2010), s. 73-88. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť SAV, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-2, zvl. č. 1,2
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok


 5. Súčasné chorologické a ekologické poznatky o vodných rastlinách na Orave
  Kochjarová Judita Botanická záhrada UK
  Hrivnák Richard
  Oťaheľová Helena
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, Flóra a vegetácia Oravy. Roč. 32, Supplement 2 (2010), s. 37-46. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť SAV, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-2, zvl. č. 1,2
  článok

  článok


 6. Distribution of aquatic macrophytes in pit lakes in relation to the environment (Borská nížina lowland, Slovakia)
  Oťaheľová Helena
  Oťaheľ Ján
  Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry. Vol. 25, no. 4 (2006), s. 398-411. - Bratislava : Academic electronic press, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 1-4
  článok

  článok


 7. The distribution of aquatic macrophytes in man-modified waterbodies of the Danube river in Bratislava region (Slovakia)
  Jursa Martin
  Oťaheľová Helena
  Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry. Vol. 24, no. 4 (2005), s. 368-384. - Bratislava : Academic electronic press, 2005
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: 1-4
  článok

  článok


 8. Vodné a močiarne rastlinné spoločenstvá v povodí Ipľa a Slatiny
  Hrivnák Richard TUZLFF - Katedra fytológie
  Oťaheľová Helena (Iní)
  Bratislava, 2002. - 180 s. : obr., tab., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Changes in alluvial grassland vegetation in relation to flood dynamics and soil moisture
  Jarolímek Ivan
  Banásová Viera
  Oťaheľová Helena
  Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry. Vol. 19, no. 1 (2000), s. 39-53. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1-4, suppl. 1-4/2000
  kniha

  kniha


 10. Vegetation units of the Morava river floodplain ecotones area
  Oťaheľová Helena
  Biologia. Roč. 50, č. 4 (1995), s. 367-375
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha