Výsledky vyhľadávania

 1. Machorasty historických cintorínov vo vybraných mestách strednej Európy
  Mišíková Katarína
  Kubinská Anna
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Roč. 32, č. 2 (2010), s. 137-145. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť SAV, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-2, zvl. č. 1,2
  článok

  článok

 2. Invázne machorasty
  Kubinská Anna
  Janovicová Katarína
  Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Roč. 35, č. 2 (2001), s. 100-101. - Ústav krajinnej ekológie SAV : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2001: 1-6
  kniha

  kniha

 3. Lišajníky a machorasty Prírodnej pamiatky Jajkovská suť
  Pišút Ivan
  Kubinská Anna
  Chránené územia Slovenska : štvrťročný odborno-metodický a informačný časopis štátnej ochrany prírody. Č. 46 (2000), s. 35-36. - Slovenská agentúra ŽP : Banská Bystrica
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 43-46
  kniha

  kniha

 4. Súpis machorastov Slovenska
  Kubinská Anna
  Janovicová Katarína
  Biológia (Suppl.). Roč. 48, č. 1 (1993), s. 99-143
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha