Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie vyspelosti manažmentu podnikových procesov elektronický zdroj
  Bobáľ Andrej
  Sujová Andrea (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=72994EA9AD52E4DE4E924C064587
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Plánovanie a príprava zmien v podniku elektronický zdroj
  Fujačková Renáta
  Sujová Andrea (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=AE9ECE62FB99CFC2CDD6E49C925D
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Manažment kľúčových subprocesov vo vybranom manažérskom procese elektronický zdroj
  Gibaľová Jana
  Sujová Andrea (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=064839694A055E9D1604BF245BC2
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Riadenie operatívnych zmien v krízových situáciách elektronický zdroj
  Kamenská Zuzana
  Sujová Andrea (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1D69B1A76ABEB527B46CD3387708
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Využitie nástrojov Business Intelligence v manažérskom informačnom systéme elektronický zdroj
  Korimová Romana
  Sujová Andrea (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BB60B769A491B65146F238F2173F
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Implementácia metód a nástrojov manažmentu zmeny v podniku elektronický zdroj
  Krajčiová Radka
  Sujová Andrea (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=220CAD514E10A15D137453E0C4C4
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Manažment kľúčových subprocesov vo vybranom manažérskom procese elektronický zdroj
  Kulišiaková Renáta
  Sujová Andrea (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5379D0B7E3C25FE39233B84ABF03
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Soft-skills integration into production processes : scientific monograph
  Sujová Erika TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Čierna Helena TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Simanová Ľubica TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Gejdoš Pavol TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Sujová Andrea (Recenzent)
  Závadský Ján (Recenzent)
  Hąbek Patrycja (Recenzent)
  Gliwice : P.A. NOVA , 2019. - 127 p. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 4, prezenčne 1
 9. Riadenie zmien v procesoch internej logistiky elektronický zdroj
  Sukop Kristián
  Sujová Andrea (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5379D0B7E3C25FE39534BC4ABF03
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Riadenie podnikových procesov na báze procesného kontrolingu elektronický zdroj
  Šúlek Ján
  Sujová Andrea (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BB60B769A491B65146F239F2173F
  počítačový súbor

  počítačový súbor