Výsledky vyhľadávania

 1. Horenie dreva : vedecká monografia
  Osvald Anton
  Balog Karol
  Kačíková Danica (Recenzent) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Soldán Maroš (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 106 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 2. Environmentálne technológie a technika
  Janoško Ivan
  Černecký Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Brodnianská Zuzana TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Hujo Ľubomír
  Soldán Maroš (Recenzent)
  Hostin Stanislav (Recenzent)
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre , 2016. - 311 s. : graf., obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 2, prezenčne 1
 3. Technika a technické prostriedky hasičských jednotiek
  Monoši Mikuláš
  Dermek Milan
  Ballay Michal
  Furch Jan (Recenzent)
  Soldán Maroš (Recenzent)
  Žilina : Žilinská univerzita v Žiline , 2016. - 179 s. : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 3, prezenčne 1
 4. Zisťovanie príčin vzniku požiarov : vysokoškolská učebnica
  Balog Karol
  Kačíková Danica TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Martinka Jozef
  Osvald Anton (Recenzent)
  Soldán Maroš (Recenzent)
  Kučera Petr (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 295 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (7) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (5) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 1
 5. Zisťovanie príčin vzniku požiarov elektronický zdroj : vysokoškolská učebnica
  Balog Karol
  Kačíková Danica TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Martinka Jozef
  Osvald Anton (Recenzent)
  Soldán Maroš (Recenzent)
  Kučera Petr (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 1 elektronický optický disk : obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  7, z toho voľných 0, prezenčne 7
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Prostriedky hromadného ničenia a ochrana proti nim
  Čabalová Iveta TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Kačík František TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Soldán Maroš (Recenzent)
  Hybská Helena (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 210 s. : 35 obr., 21 tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  16, z toho voľných 11, prezenčne 1
 7. Equipment for waste water treatment
  Černecký Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Brodnianská Zuzana TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Piatrik Milan (Recenzent)
  Soldán Maroš (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 111 s. : čb. obr., 30 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1
 8. In situ bioremedácie vody
  Soldán Maroš
  Advances in Fire & Safety Engineering 2012 : zborník príspevkov z 1. medzinarodnej vedeckej konferencie : Zvolen, Technická univerzita 15. - 16, november 2012. S. 42-48. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 9. Využitie vysokoškrobovej žaburinky ako alternatívnej suroviny pre výrobu bioetanolu
  Soldán Maroš
  Advances in Fire & Safety Engineering 2012 : zborník príspevkov z 1. medzinarodnej vedeckej konferencie : Zvolen, Technická univerzita 15. - 16, november 2012. S. 30-36. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 10. Ekologické nakladanie s materiálmi a odpadmi
  Soldán Maroš
  Soldánová Zuzana
  Michalíková Anna
  Bratislava : Slovenská technická univerzita , 2005. - 103 s. : 28 obr., 16 tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1