Výsledky vyhľadávania

 1. Senianske rybníky a Medzibodrožie na Slovensku, dopad sucha v roku 2015 na mokradné biotopy a vodné vtáctvo
  Pačenovský Samuel
  Repel Matej
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 30, č. 1 (2016), s. 9-13. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 1
  článok

  článok

 2. Charakteristika poľnohospodárskych pôd Východslovenskej nížiny a možnosti zlepšenia ich produkčného potenciálu
  Michaeli Eva
  Vilček Jozef
  Ivanová Monika
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 47, č. 4 (2013), s. 242-246. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-4
  článok

  článok

 3. Integrovaný manažment krajiny pomôže Východoslovenskej nížine
  Galvánek Dobromil
  Sabo Peter
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 17, č. 4 (2012), s. 18-19. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-6
  článok

  článok

 4. článok

  článok

 5. Znečistenie studničnej vody v okolí poľnohospodárskych podnikov na Východoslovenskej nížine
  Marcin Andrej
  Šoltysová Božena
  Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Roč. 46, č. 1 (2012), s. 50-53. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1
  2012: 1-6
  článok

  článok

 6. Vplyv geografických faktorov na veterné pomery Východoslovenskej nížiny
  Šťastný Pavel
  Polčák Norbert
  Geografický časopis. Roč. 63, č. 2 (2011), s. 189-205. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-4
  článok

  článok

 7. Eolické pieskové duny a ich vegetácia na Východoslovenskej nížine
  Mochnacký Sergej UPS99160 - Botanická záhrada
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, Flóra a vegetácia Oravy. Roč. 32, Supplement 2 (2010), s. 113-117. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť SAV, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-2, zvl. č. 1,2
  článok

  článok

 8. Hodnotenie vplyvu podzemnej vody na rast a objemovú produkciu topoľa ´Pannonia´ v intenzívnych kultúrach na Východoslovenskej nížine
  Kohán Štefan
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Sv. 53, č. 1 (2008), s. 1-6. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1-4, zvl. č.
  článok

  článok