Výsledky vyhľadávania

 1. Malakocenologické pomery severnej časti Východoslovenskej nížiny elektronický zdroj
  Kuchtová Lenka
  Čiliak Marek (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23499&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Fytocenologická charakteristika agátin Východoslovenskej nížiny
  Fecák Milan
  Kontriš Jaroslav (Iní) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2011. - 56 s. : obr., tab., mp., 4 príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 3. Cicavce Východoslovenskej nížiny (Krajinno-ekologická štúdia)
  Bajuszová Réka
  Dudich Alexander (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Banská Štiavnica, 2006. - 55 s. : tab., graf., mapy, il., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 4. Analýza reprezentatívnosti súčasnej siete chránených území južnej časti Východoslovenskej nížiny (na príklade okresu Trebišov)
  Miňová Slávka
  Olah Branislav (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Banská Štiavnica, 2004. - 60 s. : obr., tab., graf., mp., 21 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 5. Zhodnotenie vizuálnej kvality krajiny vybraného regiónu Východoslovenskej nížiny
  Macková Anna
  Supuka Ján (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2000. - 66 s. : 11 tab., mp. a obr. v príl., 30 cm + príl. pod páskou
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 6. Hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry vo vymedzenom území Východoslovenskej nížiny z aspektu ochrany krajiny
  Veselý Radovan
  Supuka Ján (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Jančura Peter (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen : TU, FE, Zvolen , 1997. - 56 s.: tab., far. obr. príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 7. Vplyv rozptýlenej zelene na režim pôdnej vody v poľnohospodárskej krajine
  Tešliar Jaroslav
  Zachar Dušan (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen : TU, LF, Zvolen , 1990. - 184 s.: obr., tab. + Autoref. 1990, 24 s.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 8. Geologická mapa južnej časti Východoslovenskej nížiny a Zemplínskych vrchov
  Baňacký Vladimír
  Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra , 1988. - 2 mapy : far., 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 9. Geologická mapa severnej časti Východoslovenskej nížiny
  Baňacký Vladimír
  1988, Bratislava : Geologický ústav D. Štúra . - 3 mp. : far., 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1