Výsledky vyhľadávania

 1. Behaviorálne aspekty kvality a ich vplyv na budovanie kultúry kvality elektronický zdroj : zborník vedeckých štúdií I z projektu VEGA 1/0318/19
  Malá Denisa (Vedecký redaktor)
  Benčiková Dana (Vedecký redaktor)
  Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2020. - 1 elektronický optický disk, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť elektronický zdroj : 9. medzinárodná vedecká konferencia. Košice 2019
  Vargová Marta (Vedecký redaktor)
  Košice : Technická univerzita v Košiciach , 2019. - [cca 335 s.] [CD-ROM] : obr., tab., 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Management and economics in manufacturing elektronický zdroj : global scientific conference, 5th - 6th October 2017 Zvolen, Slovakia. proceedings of scientific papers
  Sujová Andrea (Vedecký redaktor) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Kupčák Václav (Recenzent)
  Sroka Włodzimierz (Recenzent)
  Hittmár Štefan (Recenzent)
  Zaušková Anna (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2017. - 1 elektronický optický disk, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (17) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor