Výsledky vyhľadávania

 1. V akom stave máme naše lesy?. 8
  Fillo Ján (Autor interview)
  Šebeň Vladimír (Účastník interview) LVÚ, Zvolen
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 75, č. 2 (2019), s. 22-23. - Bratislava : Lesmedium, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 2
  článok

  článok

 2. Veľký sen profesora Domina
  Urban Peter
  Poľovníctvo a rybárstvo. Roč. 71, č. 3 (2019), s. 51-53. - Bratislava Bratislava : Spoločnosť 7 PLUS : News and Media Holding, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 3
  článok

  článok

 3. Rušno v diviačej čriede
  Vician Vladimír TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Naše poľovníctvo : časopis pre poľovníkov, ochrancov a milovníkov prírody. Roč. 15, č. 11 (2018), s. 8-9. - Bratislava : Polpress, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 11
  článok

  článok

 4. Lesné spoločenstvá zväzu Tilio-Acerion s dominanciou buka lesného (Fagus sylvatica) na karbonátoch Malých Karpát
  Bažány Martin
  Ujházyová Mariana TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Ujházy Karol TUZLFF - Katedra fytológie
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Roč. 38, č. 2 (2016), s. 243-264
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 1-2 + Supplement 1-3
  článok

  článok

 5. Neobyčajná rastlina plná zaujímavostí
  Homolová Zuzana
  Tatry : dvojmesačník Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Roč. 55, č. 5 (2016), s. 23. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAPu, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 5
  2016: 1-6
  článok

  článok

 6. A predsa prežila
  Kyselová Zuzana
  Tatry : dvojmesačník Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Roč. 55, č. 4 (2016), s. 14-15. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAPu, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 4
  2016: 1-6
  článok

  článok

 7. Pralesy v Strážovských vrchoch
  Polák Pavol
  Krásy Slovenska : obrázkový časopis venovaný prírodným krásam a zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a národopisu. Roč. 90, č. 11-12 (2013), s. 20-22. - Bratislava Bratislava : Turservis : Dajama, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 11-12
  2013: 1-12
  článok

  článok

 8. Bukové lesy juhozápadnej časti Veľkej Fatry
  Ujházyová Mariana TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Ujházy Karol TUZLFF - Katedra fytológie
  Máliš František TUZLFF - Katedra fytológie
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Roč. 35, č. 2 (2013), s. 161-198. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť SAV, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-2
  článok

  článok

 9. Príspevok k výskytu asociácie Carici pilosae-Fagetum Oberdorfer 1957 v Pieninách
  Benčaťová Blažena TUZLFF - Katedra fytológie
  Kontriš Jaroslav TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen. Vol. 27 (2012), s. 23-29. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 27
  článok

  článok

 10. Flóra a vegetácia
  Blanár Drahoš
  Kochjarová Judita Botanická záhrada UK
  Krásy Slovenska : obrázkový časopis venovaný prírodným krásam a zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a národopisu. Roč. 89, č. 5-6 (2012), s. 22-25. - Bratislava Bratislava : Turservis : Dajama, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 5-6
  2012: 1-12 + Zimná príloha
  článok

  článok