Výsledky vyhľadávania

 1. Metódy separácie ťažkých kovov v ČOV
  Minárová Katarína
  Mračna Viliam (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 47 s.. - obr., tab. : 30 cm, 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 2. Posúdenie ekotoxikologických vlastností vody po mechanicko-biologickom čistení elektronický zdroj
  Dobrocká Miriam
  Hybská Helena (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild18&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8FE5679CD7EE5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Vplyv mikrofiltrácie na účinnosť čistiarenského procesu elektronický zdroj
  Hudáčová Adriána
  Hybská Helena (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild3&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8F85774CD7EE5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Využitie odpadového substrátu v procese biologického čistenia odpadových vôd elektronický zdroj
  Michale Filip
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild7&sid=0CE18B4C4079C60D2F40A12DB261
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Čistenie priemyselných odpadových vôd pri výrobe hliníkových odliatkov elektronický zdroj
  Raffaj Miloš
  Brodnianská Zuzana (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild7&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8F85773CD7EE5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Účinnosť čistenia odpadových vôd na ČOV Turzovka elektronický zdroj
  Dej Ján
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25371&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Návrh pre vybudovanie stokovej siete v obci Opatovce nad Nitrou elektronický zdroj
  Fulek Jozef
  Brodnianská Zuzana (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24643&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Ekotoxicita odpadových vôd elektronický zdroj
  Lobotková Martina
  Hybská Helena (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24880&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Zefektívnenie procesu čistenia odpadových vôd z povrchovej úpravy kovov elektronický zdroj
  Renčoková Lucia
  Ďuricová Anna (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25288&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor