Výsledky vyhľadávania

 1. Problemy leśnictwa w górach i regionach przemysłowych
  Orzel Stanislaw (Vedecký redaktor)
  Barszcz Anna (Recenzent)
  Brožek Stanislaw (Recenzent)
  Krakow : Uniwersytet Rolniczy w Krakowie , 2015. - 276 s. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 2. Green mountain : spoločný model trvalo udržateľného rozvoja zelených horských oblastí. zachovanie európskeho prírodného a kltúrneho dedičstva pre budúcnosť. zlepšovanie sociálnej, ekologickej a ekonomickej hodnoty našich horských regiónov
  Silke Heinrich
  Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia , 2014. - 79 s. : obr., far. fotogr., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1
  kniha

  kniha

 3. Integrovaný manažment povodí v horských a podhorských oblastiach
  Lepeška Tomáš TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2010. - 114 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 2, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Europe's ecological backbone : recognising the true value of our mountains
  Luxembourg : Office for Official Publications of the European Union , 2010. - 248 s. : obr., tab., graf., mp., 2 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 3
  kniha

  kniha

 5. Vybrané problémy krajiny podhorských a horských oblastí
  Benčať Tibor (Vedecký redaktor) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Jančura Peter (Vedecký redaktor) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Daniš Dušan (Vedecký redaktor) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Poniky : Janka Čižmárová - Partner , 2008. - 153 s. : obr., tab., graf., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (19) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 2, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 6. Abiotický komplex krajiny horskej oblasti CHKO-BR Poľana (analýza, kvantifikácia, syntéza)
  Gallay Igor TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Midriak Rudolf (Školiteľ (konzultant)) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2008. - 222 s. : obr., tab., graf., mp., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 7. Mountains : sources of Water, Sources of Knowledge
  Wiegandt Ellen (Vedecký redaktor)
  Dordrecht : Springer - Verlag , 2008. - vii, 384 s. : obr., tab., graf., 24 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha

 8. Tatrzanski Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych : materialy III Ogólnopolskiej Konferencji Przyroda Tatrzańskiego parku narodowego a czlowiek 2005, Zakopane, 13-15 października 2005. Tom 3. Czlowiek i środowisko
  Zakopane : Tatrzanski Park Narodowy , 2006. - 180 s. : obr., tab., graf., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1
  kniha

  kniha

 9. Tatrzanski Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych : materialy III Ogólnopolskiej Konferencji Przyroda Tatrzańskiego parku narodowego a czlowiek 2005, Zakopane, 13-15 października 2005. Tom 2. Nauki biologiczne
  Zakopane : Tatrzanski Park Narodowy , 2006. - 187 s. : obr., tab., graf., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1
  kniha

  kniha

 10. Horské oblasti a ich trvalo udržateľný rozvoj : (krajinnoekologická štúdia s osobitným zreteľom na územie Slovenska)
  Midriak Rudolf TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2005. - 173 s. : 82 čb. obr., 53 tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  kniha

  kniha