Výsledky vyhľadávania

 1. Diverzita drevinového zloženia a stav parkových objektov v meste Banská Bystrica
  Hrončiak Ján
  Modranský Juraj (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2011. - 54 s. : 1 obr., tab., graf., príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha

 2. Parkové objekty západnej časti bývalej Hontianskej župy, ich vývoj a drevinový sortiment
  Vrťová Lucia
  Daniš Dušan (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2009. - 97 s. : obr., tab., mp., 15 príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 3. Ihličnaté a vždyzelené dreviny v sadovníckej tvorbe
  Hrubík Pavel
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre , 2008. - 158 s. : obr., 29 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 2, prezenčne 1
 4. Špeciálne sadovnícke úpravy
  Krajčovičová Daniela
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2008. - 213 s. : obr., tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 3, prezenčne 1
 5. Posúdenie stavu výsadieb borovice hladkej (Pinus strobus L.) a možností jej uplatnenia pri tvorbe sídelnej zelene
  Kekeňáková Zuzana
  Ťavoda Peter (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2007. - 64 s. : obr., tab., graf., mp., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 6. Súčasný stav a perspektívy rozvoja Arboréta Cemjata
  Čevela Marek
  Lukáčik Ivan (Iní) TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Zvolen, 2006. - 75 s. : tab., obr. príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 7. Listnaté dreviny v sadovníckej tvorbe
  Hrubík Pavel
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre , 2006. - 116 s. : obr. príl., 29 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 2, prezenčne 1
 8. Architektúra záhrady
  Dlouhý Bohdan
  Bratislava : Computer Press , 2004. - 80 s. : far. fot., 23 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 1, prezenčne 1
 9. Historický park - rekonštrukcia na príklade Ostrovany
  Kasinová Zuzana
  Benčať Tibor (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Banská Štiavnica, 2004. - 65 s. : obr., tab., graf., mp., príl., 30 cm + 5 príl. pod páskou
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 10. Krajinársko-sadovnícke riešenie plôch rázovitej obce Kokava nad Rimavicou
  Dekanová Jana
  Feriancová Ľubica (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Banská Štiavnica, 2003. - 63 s. : obr., tab., graf., mp. v príl., 30 cm + 2 príl. pod páskou
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1