Výsledky vyhľadávania

 1. Analýzy riadenia projektov v rámci Operačného programu Kvalita ŽP pre oblasť odpady elektronický zdroj
  Fekete Tomáš
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=3BEC39B52C756B70CE0316A5CC71
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Monitoring a diagnostika životného prostredia
  Králiková Ružena
  Badida Miroslav
  Dzuro Tibor
  Szabó Róbert
  Košice : Technická univerzita v Košiciach , 2018. - 121 s. : 35 obr., 9 tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 2
  kniha

  kniha

 3. počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Návrh na skvalitnenie životného prostredia k.ú. mesta Martin elektronický zdroj
  Šedivá Katarína
  Belaňová Eliška (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24789&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel : (na príklade vidieckych sídiel okresu Trnava)
  Moyzeová Milena (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV , 2015. - 280 s. : 46 obr., 34 tab., 12 máp, grafy, 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 6. Komplexná charakteristika súčasného stavu životného prostredia vybranej obce elektronický zdroj
  Orosová Petra
  Kočická Erika (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23616&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. European bathing water quality in 2012
  Luxembourg : Publications Office of the European Union , 2013. - 24 s. : obr., tab., mapy, 30 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 2
  kniha

  kniha

 8. Aplikácia Programu obnovy dediny v obci Sobotište
  Bachratá Katarína
  Kočická Erika (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2012
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=18217&crzpSigla=tuzvolen
  kniha

  kniha

 9. Obraz krajiny : pohled ze středních Čech
  Cílek Václav
  Ložek Vojen
  Praha : Dokořán , 2011. - 310 s. : čb. a far. obr., príl., 24 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1
  Obraz krajiny

  kniha

 10. Technika ochrany ovzdušia
  Černecký Jozef TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Neupauerová Andrea TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2010. - 199 s. : obr., tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  23, z toho voľných 21, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor