Výsledky vyhľadávania

 1. Interná a externá komunikácia v podniku
  Šiková Katarína
  Hitka Miloš (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2011. - 49 s. : 5 obr., 30 cm + 4 vlož. príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 2. Zodpovedný prístup k ťažbe nerastných surovín s ohľadom na ochranu životného prostredia : zborník prednášok. Detva - Slovak Republic, 12. november 2007
  Farbiaková Katarína (Vedecký redaktor) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Hroncová Emília (Vedecký redaktor) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2007. - 123 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (9) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 2
 3. Výsledky obhospodarovania účelových poľovných revírov v ŠLP TU vo Zvolene v poľovníckej sezóne 1998/99 : zborník referátov z odborného seminára konaného dňa 14.5.1999 na Katedre ochrany lesa a poľovníctva LF TU vo Zvolene
  Garaj Peter (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen : Technická univerzita , 1999. - 89 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (5) Katalóg - ČLÁNKY
  (5) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 3
 4. Trnavská univerzita 1635-1777 : 1. Referáty zo seminára k 360. výročia založenia. 2. Príspevky z cirkevných dejín Slovenska.
  Šimončič Jozef (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Trnava : Trnavská univerzita , 1997. - 403 s.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1
 5. Makromolekulová biológia v teórii a praxi : sborník referátov na celoslovenský seminár "Makromolekulová biológia v teórii a praxi", v dňoch 24. - 26. mája 1966 v Rajeckých Tepliciach
  Bratislava : Slovenský výbor Socialistickej akadémie , 1966. - 176 s. : obr., tab., 20 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1
 6. Nanášanie hmôt v elektrickom poli : sborník prednášok z celoštátneho seminára dňa 20. 11. 1964
  Žilina : Vysoká škola dopravná , 1965. - 170 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1