Výsledky vyhľadávania

  1. Vlastnosti cyklicky namáhaného lamelového dreva z topoľových dýh elektronický zdroj
    Žňava Patrik
    Gáborík Jozef (Iní) TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
    Zvolen, 2017
    xkni - KNIHY
    1, z toho voľných 0
    http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild19&sid=C3244647CD7CB0B7797903ABB16A
    počítačový súbor

    počítačový súbor


  2. Klinové spoje v lamelách z bukového a topoľového konštrukčného dreva elektronický zdroj
    Kriššák Peter
    Rohanová Alena (Iní) TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
    Zvolen, 2016
    xkni - KNIHY
    1, z toho voľných 0
    http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25406&crzpSigla=tuzvolen
    počítačový súbor

    počítačový súbor


  3. Pevnosť lamelového dreva po cyklickom namáhaní elektronický zdroj
    Dundek Ľuboš
    Gaff Milan (Iní) TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
    Zvolen, 2015
    xkni - KNIHY
    1, z toho voľných 0
    http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23672&crzpSigla=tuzvolen
    počítačový súbor

    počítačový súbor


  4. Vplyv vlastností dreva na rýchlosť odhorievania elektronický zdroj
    Trubiansky Rastislav
    Kačíková Danica (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
    Zvolen, 2014
    xkni - KNIHY
    http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=20912&crzpSigla=tuzvolen
    počítačový súbor

    počítačový súbor


  5. počítačový súbor

    počítačový súbor


  6. Topoľové drevo ako obnoviteľný zdroj energie pre výrobu bioetanolu
    Kačík František TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
    Ďurkovič Jaroslav TUZLFF - Katedra fytológie
    Sivák Jozef TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
    Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2012. - 57 s. : 25 obr., 6 tab., 25 cm
    xkni - KNIHY
    3, z toho voľných 1, prezenčne 1

  7. kniha

    kniha


  8. Produkty horenia prírodných a syntetických polymérov
    Droba Martin
    Kačíková Danica (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
    Zvolen, 2010. - 86 s. : obr., tab., graf., 30 cm
    xkni - KNIHY
    1, z toho voľných 0, prezenčne 1

  9. Degradácia dubového a topoľového dreva pri zaťažení radiačným tepelným zdrojom
    Holicová Zuzana
    Kačíková Danica (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
    Zvolen, 2010. - 65 s. : 19 obr., tab., graf., 30 cm
    xkni - KNIHY
    1, z toho voľných 0, prezenčne 1

  10. Vplyv vlastností materiálu na šírenie plameňa pri horení topoľového dreva
    Malatinec Ľubomír
    Kačíková Danica (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
    Zvolen, 2010. - 70 s. : 41 obr., tab., graf., príl., 30 cm
    xkni - KNIHY
    1, z toho voľných 0, prezenčne 1