Výsledky vyhľadávania

 1. Vizualizácia a analýza teplotných polí pri termickom zaťažení dreva elektronický zdroj
  Bíreš Tomáš
  Pivarčiová Elena (Iní) TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7748F8ABF7A423EAE17EDB3BD0B0
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Possibilities and prospects of holography
  Černecký Jozef TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Pivarčiová Elena TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Iževsk : Izdateľstvo Iževskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta , 2007. - 124 s. : obr., 21 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 3

 3. Interakcia rezného nástroja s plastovými látkami pri dezintegrovaní plastových odpadov
  Kočíšková Ivica
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2007. - 74 s. : obr., tab., graf., 6 príl., 30 cm + 1 DVD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 4. Interakcia teplotných polí v okolí zakrivených plôch pri vynútenej konvekcii
  Mazúchová Martina
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2007. - 83 s. : obr., tab., graf., 10 príl., 30 cm + 1 CD-ROM
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 5. Príručka experimentálnej mechaniky
  Trebuňa František
  Šimčák František
  Košice : Typopress , 2007. - 1526 s. : far. obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 0, prezenčne 1

 6. Vplyv voľnej konvekcie na prúdenie popri zakrivenej stene za prítomnosti teplotného gradientu
  Koniar Ján
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2005. - 58 s. : obr., tab., graf., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 7. Interferometrický výskum prestupu tepla na vertikálnych doskách
  Perik Oksana
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2005. - 66 s. : obr., tab., graf., 17 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 8. Digital Holography : digital Hologram Recording, Numerical Reconstruction, and Related Techniques
  Schnars Ulf
  Jueptner Werner
  Berlin : Springer - Verlag , 2005. - ix, 164 s. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Holografia a jej technické aplikácie
  Černecký Jozef TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Pivarčiová Elena TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Dubovská Rozmarín TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Radom : Instytut technologii eksploatacji , 2003. - 66 s. : obr., 24 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Možnosti vizualizácie a analýzy teplotných polí pri termickom zaťažení dreva
  Pivarčiová Elena TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Krakovský Alexander (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2002. - 186 s. : obr., tab., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1