Výsledky vyhľadávania

 1. Početnosť populácie a trvalo udržateľný lov
  Krajniak Dušan
  Chov jelenej, danielej a muflonej zveri : 9. žitnoostrovný odborný seminár (konferencia s medzinárodnou účasťou) : Kaštieľ Báč, 25. máj 2012. S. 45-49. - Nitra : Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 2. Growth of silver fir (Abies alba Mill.) on originally agricultural land in the region of the White Carpathians
  Simon Jaroslav
  Adamec Zdeněk
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Roč. 60, č. 1 (2012), s.. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-2
  článok

  článok

 3. Beziehungen zwishen Klima und Zuwachs, dargestellt am Beispiel von Fichte, Kiefer und Buche in Sachsen
  Röhle Heinz
  Gerold Denie
  Gemballa R.
  Allgemeine Forst und Jagdzeitung. Jg. 181, Hf. 1-2 (2010), s. 21-35. - Frankfurt am Main Frankfurt am Main : J.D.Sauerländer's Verlag : J. D. Sauerländer, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: Hf. 1-12
  článok

  článok

 4. Vyšší ročný prírastok a kvalitnejšia sortimentná skladba
  Bruchánik Rudolf
  Les/Slovenské lesokruhy : časopis lesníkov, majiteľov a priateľov lesa. Roč. 64, č. 7-8 (2008), s. 20-21. - Bratislava : Lesmedium, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 7-8
  2008: 1-12
  článok

  článok

 5. Die Douglasie - Für und Wider aus standortskundlicher Sicht
  Englisch Michael
  BFW Praxis Information. Nr. 16 (2008), s. 6-8. - Wien : Bundesamt und Forschungszentrum für Wald, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: Nr. 15-17
  článok

  článok

 6. Vliv přihnojení na výškový růst kultur jedle obrovské
  Podrázský Vilém V.
  Remeš Jiří
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Sv. 53, č. 3 (2008), s. 207-210. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1-4, zvl. č.
  článok

  článok

 7. Quality selection in young oak stands
  Chroust Luděk
  Journal of forest science. Vol. 53, no. 5 (2007), s. 210-221. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: 5
  2007: 1-6
  článok

  článok

 8. Wuchs- und Ertragsleistung von Herkünften der Betula platyphylla Sukaczev var. japonica (Miq.) Hara auf norddeutschen Standorten
  Liesebach Mirko
  Archiv für Forstwesen und Landschaftsökologie. Bd. 41, Nr. 1 (2007), s. 15-25. - Berlin : Deutscher Landwirtschaftsverlag, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: Nr. 1-4
  článok

  článok