Výsledky vyhľadávania

 1. Jarná peľová znáška zo stromov a kríkov
  Hanulová Beata
  Včelár : odborný mesačník Slovenského zväzu včelárov a Združenia Slovenská včela, o. z.. Roč. 92, č. 3 (2018), s. 52-53. - Bratislava : Slovenský zväz včelárov, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 3
  článok

  článok

 2. Produkčný potenciál a energetické vlastnosti prirodzených porastov jelše lepkavej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) z oblasti Kremnických vrchov
  Bugala Michal TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Pňakovič Ľubomír TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 57, č. 2 (2015), s. 15-25. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 1-2
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/02-02-15_1.pdf
  článok

  článok

 3. Zastoupení olše v porostech lesủ ČR a zdroje reprodukčního materiálủ olše : Olše - dřevina roku 2015 lesu ČR
  Hrdlička Oldřich
  Neznajová Zuzana
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 94, č. 4 (2015), s. 40-41. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 4
  2015: 1-12
  článok

  článok

 4. Využití olše v lesním hospodářství i mimo les
  Sloup Miroslav
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 94, č. 8 (2015), s. 20-22. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 8
  2015: 1-12
  článok

  článok

 5. Dřeviny v okolí českých vesnic v Banátu
  Úradníček Luboš
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 29, č. 4 (2015), s. 11. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 1-4
  článok

  článok

 6. Význam jelše lepkavej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) v protieróznej ochrane brehov vodných tokov
  Jakubisová Mariana TUZARB - Arborétum
  Jakubis Matúš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Lukáčik Ivan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Acta Facultatis Forestalis Zvolen. Roč. 54, č. 3 (2012), s. 97-110. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-3 + Suppl. 1
  článok

  článok