Výsledky vyhľadávania

 1. Impact of the norway spruce sapwood treatment with the staining fungus Sydowia polyspora on its permeability and dynamic modulus of elasticity
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Reinprecht Ladislav TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Spišiak Dominik TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Hrčka Richard TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Vol. 60, no. 1 (2018), s. 13-18. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 1
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/02-01-18_0.pdf
  článok

  článok

 2. Drevo na hudobné nástroje, nedeštruktívne spôsoby jeho zhodnotenia
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 15-21. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 3. Výpočtovo grafická metóda návrhu a posúdenia stropnej konštrukcie - rekonštrukcia podlahy
  Dlhý Dušan
  Tomašovič Peter
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 31-36. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 4. Budúcnosť a perspektívy disponibilného objemu dreva na výrobu hudobných nástrojov
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Němec Miroslav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Gergeľ Tomáš TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 77-82. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Badida Miroslav 1957- ; Dolejší Jana
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 5. Akustické parametre krížom lepeného dreva a akustika stavieb z tohto materiálu
  Gergeľ Tomáš TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Balgová Ľubica
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 83-89. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Badida Miroslav 1957- ; Dolejší Jana
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 6. Testovanie zrubovej stenovej konštrukcie na účinky požiaru
  Gracovský Radovan
  Danihelová Anna
  Tereňová Ľudmila
  Delta : vedecko-odborný časopis Katedry protipožiarnej ochrany. Roč. 9, č. 18 (2015), s. 8-15
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 17-18
  článok

  článok

 7. Vplyv intenzity hluku na psychickú pracovnú záťaž človeka: pilotná štúdia
  Hnilica Richard TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Dado Miroslav TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 91-99. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Badida Miroslav 1957- ; Dolejší Jana
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 8. Použitie textilných membrán v architektonickej akustike. Prehľad problematiky
  Chmelík Vojtech
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 101-106. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 9. Technické riešenie útlmu hluku vzduchotechnického zariadenia v budove
  Neupauerová Andrea TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 119-122. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Badida Miroslav 1957- ; Dolejší Jana
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 10. Vplyv dvojitej transparentnej fasády na súkromie reči
  Urbán Daniel
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 131-135. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok