Výsledky vyhľadávania

 1. Model fire in a two-storey timber building
  Štefko Jozef TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Osvald Anton
  Makovická Osvaldová Linda
  Sedlák Pavol TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Štefková Jaroslava TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Cham : Springer , 2021. - xxiii, 82 p. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 1, prezenčne 1
 2. Nebezpečné látky v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti : vysokoškolská učebnica
  Čabalová Iveta TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Bubeníková Tatiana TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Kačík František (Recenzent)
  Osvald Anton (Recenzent)
  Martinka Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 202 s. : fotogr., obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  8, z toho voľných 4, prezenčne 1
 3. Horenie dreva : vedecká monografia
  Osvald Anton
  Balog Karol
  Kačíková Danica (Recenzent) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Soldán Maroš (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 106 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 4. Terminologické propedeutikum z environmentalistiky : vedecká monografia
  Rusko Miroslav
  Dirner Vojtech (Recenzent)
  Mihok Jozef (Recenzent)
  Osvald Anton (Recenzent)
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie , Žilina : STRIX, n.f. , 2017. - 400 s., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 5. Rozloženie teplôt pri požiari veľkokapacitnej nádrže ropy : vedecká monografia
  Horváth Ján TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Tureková Ivana (Recenzent)
  Osvald Anton (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 114 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1
 6. Termická analýza vybraných čalúnnických materiálov : vedecká monografia
  Orémusová Emília TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Osvald Anton (Recenzent)
  Tureková Ivana (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 79 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1
 7. počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Zisťovanie príčin vzniku požiarov : vysokoškolská učebnica
  Balog Karol
  Kačíková Danica TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Martinka Jozef
  Osvald Anton (Recenzent)
  Soldán Maroš (Recenzent)
  Kučera Petr (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 295 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (7) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (5) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1