Výsledky vyhľadávania

 1. Akustické vlastnosti konštrukcií na báze dreva
  Durčák Martin
  Marčok Milan (Iní) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen, 2002. - 87 s. : obr., tab., 3 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 2. Aplikácia holografickej interferometrie na štúdium kmitov ozvučnice reproduktorovej sústavy
  Halmo Miroslav
  Marčok Milan (Iní) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen, 2001. - 61 s. : obr., tab., 2 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 3. Aplikácia holografickej interferometrie vo výskume vibračných a akustických vlastností huslí
  Černecký Jozef TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Marčok Milan TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Rajčan Emil (Recenzent) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Malcho Milan (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 1998. - 74 s. : 45 obr., 17 x 25 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 2, prezenčne 1
 4. Vplyv vlhkosti na zvukovo-absorpčné vlastnosti materiálu NOBASIL
  Kucian Kamil
  Marčok Milan (Iní) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen : TU, DF, Zvolen , 1998. - 62 s.: obr., tab., príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 5. Fyzika II
  Marčok Milan TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen : Technická univerzita , 1997. - 181 s. : 129 obr., 23 tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  25, z toho voľných 23, prezenčne 1
 6. Aplikácia počítačových tomografických metód vo výskume vlastností a chýb dreva
  Marčok Milan TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 1995. - 56 s. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  4, z toho voľných 3
 7. Identifikácia hniloby dreva pomocou ultrazvuku a mikrovĺn
  Polášek Marek
  Marčok Milan (Iní) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen : TU, DF, Zvolen , 1995. - 78 s.: obr., tab., príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 8. Fyzika II
  Marčok Milan TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 1994. - 181 s. : 129 obr., 23 tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  2, z toho voľných 0
  kniha

  kniha

 9. Prehľad stredoškolskej fyziky v príkladoch pre prijímacie skúšky na DF TU vo Zvolene
  Marčok Milan TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 1994. - 91 s. : obr., 29 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 3
 10. Možnosti farbenia dýh vybraných drevín pri použití ultrazvuku
  Madudová-jakšová Slávka
  Marčok Milan (Iní) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen : TU, DF, Zvolen , 1993. - 61s.: 10 obr., 13 tab., 1 obr. v príl. za textom
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1