Výsledky vyhľadávania

 1. Environmentálna geológia - nový odbor geologických vied
  Hrašna Miroslav
  Mineralia slovaca : časopis Slovenskej geologickej spoločnosti a slovenských geologických organizácií. Roč. 32, č. 1 (2000), s. 4-5 (príloha). - Geocomplex : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1-6
  kniha

  kniha

 2. Eliminating the malfunction of the vehicle cooling system by using thermo diagnostics methods
  Harvánek Pavol TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Kováč Ján TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Melicherčík Ján TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Acta facultatis technicae Zvolen : scientific journal of Faculty of technology. Roč. 25, č. 1 (2020), s. 75-84. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 1
  článok

  článok

 3. Application of selected reverse engineering techniques in the creation of CAD model of a part with a complex shape
  Hrčková Mária TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Koleda Pavol TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Kassai Marek
  Acta facultatis technicae Zvolen : scientific journal of Faculty of technology. Roč. 25, č. 1 (2020), s. 63-74. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 1
  článok

  článok

 4. Comparing the various methods for machine written character recognition
  Karrach Ladislav TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Pivarčiová Elena TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Acta facultatis technicae Zvolen : scientific journal of Faculty of technology. Roč. 25, č. 1 (2020), s. 21-34. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 1
  článok

  článok

 5. Comparison of case studies of vibro, thermal and acoustic diagnostics methods
  Kopčanová Silvia TUZFTMS - Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu
  Kučera Marián TUZFTMS - Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu
  Acta facultatis technicae Zvolen : scientific journal of Faculty of technology. Roč. 25, č. 1 (2020), s. 85-94. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 1
  článok

  článok

 6. Analysis of technical parameters of harvester heads in forestry
  Melicherčík Ján TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Krilek Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Harvánek Pavol TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Acta facultatis technicae Zvolen : scientific journal of Faculty of technology. Roč. 25, č. 1 (2020), s. 95-102. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 1
  článok

  článok

 7. Investigation on heat transfer and temperature profile of countercurrent and parallel flow arrangement in a plate heat exchanger
  Qazizada Mohammad Emal
  Pivarčiová Elena TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Acta facultatis technicae Zvolen : scientific journal of Faculty of technology. Roč. 25, č. 1 (2020), s. 103-115. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 1
  článok

  článok

 8. Les, turizmus a pocit pohody (wel-being) : Forest, tourism and well-being
  Pichlerová Magdaléna TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 53, č. 3 (2019), s. 139-146. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 3
  http://147.213.211.222/sites/default/files/ZP_2019_03_139_146_Pichlerova.pdf
  článok

  článok

 9. Impacts of forest fires on forest soils - current state and the next research perspective
  Bebej Juraj TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Korísteková Katarína TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Škvarenina Jaroslav TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Delta : fire protection & safety scientific journal. Vol. 12, Iss. 1 (2018), s. 91-98. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: Iss. 1
  článok

  článok