Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv intenzity hluku na psychickú pracovnú záťaž človeka: pilotná štúdia
  Hnilica Richard TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Dado Miroslav TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 91-99. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Badida Miroslav 1957- ; Dolejší Jana
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 2. Hodnotenie expozície hluku vo výrobných prevádzkach na základe merania ekvivalentnej hladiny akustického tlaku a subjektívnej odozvy zamestnancov
  Dado Miroslav TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Hnilica Richard TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 31-35. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 3. Nedostatky a perspektivy stávajících systemů manažerského účetníctví pro potřeby environmentálně orientovaného manažmentu
  Sakál Peter
  Hyršlová Jaroslava
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Zväzok 13 (2002), s. 75-80. - Slovenská technická univerzita : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2002: Zv. 13
  kniha

  kniha


 4. Kontroling a jeho postavenie v organizačnej štruktúre podniku
  Vidová Helena
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Zväzok 13 (2002), s. 123-129. - Slovenská technická univerzita : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2002: Zv. 13
  kniha

  kniha


 5. Krajinno-ekologická analýza stavu poľnohospodárskej sústavy na príklade PD Očová. I. časť
  Kočík Karol TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Acta facultatis ecologiae (Zvolen), Vol. 8. S. 17-30. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001 / Bitušík Peter 1957-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. Comments on the benthic macroinvertebrate communities of different substrates of the Zbojský potok brook (Slovakia, Poloniny National Park)
  Novikmec Milan TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Kubovčík Vladimír TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Acta facultatis ecologiae (Zvolen), Vol. 8. S. 123-132. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001 / Bitušík Peter 1957-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 7. Zdroje elektrickej energie pre elektromagnetické urýchľovače
  Berešík Roman
  Šuriansky Jozef TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Acta Facultatis Technicae, Roč. 4. 1/2000. Roč. 4, č.1 (2000) s. 11-18. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 ; Technická univerzita vo Zvolene
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 8. Bezkontaktný optický merací systém
  Naščák Ľubomír TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Šuriansky Jozef TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Antoška Ľuboš
  Acta Facultatis Technicae, Roč. 4. 1/2000. Roč. 4, č.1 (2000) s.83-87. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 ; Technická univerzita vo Zvolene
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 9. Elektronický kontrolný a odstavovací systém pre banskú lokomotívu
  Naščák Ľubomír TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Šuriansky Jozef TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Acta Facultatis Technicae, Roč. 4. č.2 (2000) s. 69-74. S.. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 ; Technická univerzita vo Zvolene
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. Mazivo vo valivom ložisku
  Sekereš Ján TUZFTMS - Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu
  Turis Ján TUZFTMS - Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu
  Acta Facultatis Technicae, Roč. 4. 1/2000. Roč. 4, č.1 (2000) s.135-141. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 ; Technická univerzita vo Zvolene
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha