Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv intenzity hluku na psychickú pracovnú záťaž človeka: pilotná štúdia
  Hnilica Richard TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Dado Miroslav TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 91-99. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Badida Miroslav 1957- ; Dolejší Jana
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 2. Hodnotenie expozície hluku vo výrobných prevádzkach na základe merania ekvivalentnej hladiny akustického tlaku a subjektívnej odozvy zamestnancov
  Dado Miroslav TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Hnilica Richard TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 31-35. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 3. Zdroje elektrickej energie pre elektromagnetické urýchľovače
  Berešík Roman
  Šuriansky Jozef TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Acta Facultatis Technicae, Roč. 4. 1/2000. Roč. 4, č.1 (2000) s. 11-18. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 ; Technická univerzita vo Zvolene
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 4. Bezkontaktný optický merací systém
  Naščák Ľubomír TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Šuriansky Jozef TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Antoška Ľuboš
  Acta Facultatis Technicae, Roč. 4. 1/2000. Roč. 4, č.1 (2000) s.83-87. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 ; Technická univerzita vo Zvolene
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 5. Elektronický kontrolný a odstavovací systém pre banskú lokomotívu
  Naščák Ľubomír TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Šuriansky Jozef TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Acta Facultatis Technicae, Roč. 4. č.2 (2000) s. 69-74. S.. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 ; Technická univerzita vo Zvolene
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. Mazivo vo valivom ložisku
  Sekereš Ján TUZFTMS - Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu
  Turis Ján TUZFTMS - Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu
  Acta Facultatis Technicae, Roč. 4. 1/2000. Roč. 4, č.1 (2000) s.135-141. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 ; Technická univerzita vo Zvolene
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 7. Inteligentný senzor a podmienky jeho aplikovateľnosti
  Spodniak Pavel TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Acta Facultatis Technicae, Roč. 4. 2/2000. S. 101-106. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 8. Testovanie brúsnych papierov z hľadiska ich životnosti
  Banský Milan TUZFTDSZ - Katedra drevárskych strojov a zariadení
  Naščák Ľubomír TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Wieloch Grzegorz
  Stroj-nástroj-obrobok : zborník prednášok 2. medzinárodná vedecká konferencia 8.-9. október 1999 Nitra. S. 19-22. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999 / Javorek Ľubomír 1956-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 9. Univerzálny snímač krútiaceho momentu a otáčiek
  Banský Milan TUZFTDSZ - Katedra drevárskych strojov a zariadení
  Naščák Ľubomír TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Stroj-nástroj-obrobok : zborník prednášok 2. medzinárodná vedecká konferencia 8.-9. október 1999 Nitra. S. 13-17. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999 / Javorek Ľubomír 1956-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. Zariadenia na testovanie brúsnych prostriedkov
  Banský Milan TUZFTDSZ - Katedra drevárskych strojov a zariadení
  Naščák Ľubomír TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Wieloch Grzegorz
  Acta Facultatis Technicae. S. 7-11. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha