Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv intenzity hluku na psychickú pracovnú záťaž človeka: pilotná štúdia
  Hnilica Richard TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Dado Miroslav TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 91-99. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Badida Miroslav 1957- ; Dolejší Jana
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 2. Hodnotenie expozície hluku vo výrobných prevádzkach na základe merania ekvivalentnej hladiny akustického tlaku a subjektívnej odozvy zamestnancov
  Dado Miroslav TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Hnilica Richard TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 31-35. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 3. Vyšetrovanie metafosfátových iónovo vodivých skiel metódami akustickej spektroskopie
  Hockicko Peter
  Kúdelčík Jozef
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 103-107. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter ; Žiaran Stanislav
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 4. Hodnotenie vplyvu sucha na porasty duba cerového s využitím satelitných záznamov MODIS
  Hlásny Tomáš
  Stres suchom a lesné porasty : aktuálny stav a výsledky výskumu. S. 233-238. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 5. Výkonnost práce vyvážecích traktorů při vyvážení těžebních zbytků
  Dvořák Jiří
  / Messingerová Valéria 1956- ; Stanovský Miroslav 1949- Integrovaná logistika pri produkcii a využití biomasy : zborník pôvodných vedeckých prác. S. 37-41. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 6. Hospodárska úprava lesov ako nástroj na zachovanie biologickej diverzity lesných spoločenstiev
  Moravčík Martin
  Ochrana biodiverzity a jej implementácia do lesníctva. S. 36-39. - Zvolen : Lesnícky výskumný ústav, 2002
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 7. Nedostatky a perspektivy stávajících systemů manažerského účetníctví pro potřeby environmentálně orientovaného manažmentu
  Sakál Peter
  Hyršlová Jaroslava
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Zväzok 13 (2002), s. 75-80. - Slovenská technická univerzita : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2002: Zv. 13
  kniha

  kniha


 8. Kontroling a jeho postavenie v organizačnej štruktúre podniku
  Vidová Helena
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Zväzok 13 (2002), s. 123-129. - Slovenská technická univerzita : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2002: Zv. 13
  kniha

  kniha


 9. Stav epikutikulárních vosků u smrku ztepilého v sv. Krušnohoří v roce 1997 a 2000
  Bednářová Emilie
  Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách : sborník z celostátní konference...Teplice 1.3.2001. S. 85-88. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2001 / Slodičák Marian 1951- ; Novák Jiří 1971-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. Zhodnocení založených výzkumných ploch a klonových archivů včetně archivů explanátů
  Beran František
  Malá Jana
  Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách : sborník z celostátní konference...Teplice 1.3.2001. S. 99-110. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2001 / Slodičák Marian 1951- ; Novák Jiří 1971-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha