Výsledky vyhľadávania

 1. Budúcnosť a perspektívy disponibilného objemu dreva na výrobu hudobných nástrojov
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Němec Miroslav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Gergeľ Tomáš TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 77-82. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Badida Miroslav 1957- ; Dolejší Jana
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 2. Akustické parametre krížom lepeného dreva a akustika stavieb z tohto materiálu
  Gergeľ Tomáš TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Balgová Ľubica
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 83-89. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Badida Miroslav 1957- ; Dolejší Jana
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 3. Vplyv intenzity hluku na psychickú pracovnú záťaž človeka: pilotná štúdia
  Hnilica Richard TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Dado Miroslav TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 91-99. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Badida Miroslav 1957- ; Dolejší Jana
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 4. Technické riešenie útlmu hluku vzduchotechnického zariadenia v budove
  Neupauerová Andrea TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 119-122. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Badida Miroslav 1957- ; Dolejší Jana
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 5. Vplyv dvojitej transparentnej fasády na súkromie reči
  Urbán Daniel
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 131-135. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 6. Fyzikálno-akustické charakteristiky prechodových drevín
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Spišiak Dominik TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Halachan Pavol TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 17-23. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Dolejší Jana ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika 1975- ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter 1947- ; Žiaran Stanislav 1948-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 7. Hluk a vibrácie - významné faktory ovplyvňujúce pracovný výkon a zdravie človeka
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 197-200. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Dolejší Jana ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika 1975- ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter 1947- ; Žiaran Stanislav 1948-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 8. Pajaseň žliazkatý vo výrobe idiofonických hudobných nástrojov
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 7-15. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Dolejší Jana ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika 1975- ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter 1947- ; Žiaran Stanislav 1948-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 9. Budúcnosť výroby hudobných nástrojov z domácej surovinovej základne
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 81-86. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Dolejší Jana ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika 1975- ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter 1947- ; Žiaran Stanislav 1948-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 10. Znižovanie hluku v doprave
  Gergeľ Tomáš TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Němec Miroslav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 87-96. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Dolejší Jana ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika 1975- ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter 1947- ; Žiaran Stanislav 1948-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok