Výsledky vyhľadávania

 1. Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2005 : zborník referátov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 20. 05. 2005 na Katedre ochrany lesa a poľovníctva LF TU vo Zvolene
  Garaj Peter (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2005. - 209 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (12) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0

 2. Výnosovost smrku v porovnání s ostatními hlavními dřevinami
  Bluďovský Zdeněk
  Smrk - dřevina budoucnosti : sborník příspěvků ze semináře 23. a 24. dubna 2004 Svoboda nad Úpou. S. 79-82. - Hradec Králové : Lesy České republiky, 2004
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 3. Vplyv brúsnej rýchlosti na teplotu brúsneho povrchu a výšku odbrusu pri brúsení buka brúsnymi papiermi s rôznou zrnitosťou
  Banský Milan TUZFTDSZ - Katedra drevárskych strojov a zariadení
  Naščák Ľubomír TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Wieloch Grzegorz
  Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2000 : 2. Medzinárodná vedecká konferencia 19.-21.10.2000 Starý Smokovec-Tatry. S. 13-18. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 4. Faktory ovlivňující růst a vývoj paroží - možnosti selekce na paroží
  Bartoš Luděk
  Biologie jelenovitých : sborník z celostátního semináře konaného ve dnech 19. a 20. června [t.j. dubna] 2000 v Hranicích. S. 27-55. - Praha : Asociace farmových chovů jelenovitých ČR : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 5. Statistické hodnocení chovu trofejové zvěře
  Bartoš Luděk
  Biologie jelenovitých : sborník z celostátního semináře konaného ve dnech 19. a 20. června [t.j. dubna] 2000 v Hranicích. S. 63-67. - Praha : Asociace farmových chovů jelenovitých ČR : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 6. Základy etologie s ohledem na chov jelenovitých
  Bartoš Luděk
  Biologie jelenovitých : sborník z celostátního semináře konaného ve dnech 19. a 20. června [t.j. dubna] 2000 v Hranicích. S. 131-158. - Praha : Asociace farmových chovů jelenovitých ČR : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 7. Monitorovanie procesu vŕtania
  Javorek Ľubomír TUZFTDSZ - Katedra drevárskych strojov a zariadení
  Naščák Ľubomír TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Oswald Ján TUZFTDSZ - Katedra drevárskych strojov a zariadení
  Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2000 : 2. Medzinárodná vedecká konferencia 19.-21.10.2000 Starý Smokovec-Tatry. S. 87-92. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 8. Prenos tepla pri degradácii dreva plameňom
  Pivarčiová Elena TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Lupták Ondrej TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2000 : 2. Medzinárodná vedecká konferencia 19.-21.10.2000 Starý Smokovec-Tatry. S. 275-281. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 9. Zmeny mechanických vlastností smrekového dreva pri tepelnom zaťažení
  Krakovský Alexander TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Pivarčiová Elena TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  50 rokov vysokoškolského drevárskeho štúdia 1949-1999 : medzinárodná konferencia Zvolen, 27.-28. septembra 1999. Zborník referátov, Sekcia č. 3 - Požiarna ochrana. S. 41-48. - Zvolen : Technická univerzita, 1999
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. Vizualizácia teplotných polí pri termickom rozklade dreva
  Pivarčiová Elena TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  50 rokov vysokoškolského drevárskeho štúdia 1949-1999 : medzinárodná konferencia Zvolen, 27.-28. septembra 1999. Zborník referátov, Sekcia č. 3 - Požiarna ochrana. S. 143-147. - Zvolen : Technická univerzita, 1999
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha