Výsledky vyhľadávania

 1. Výrobní závady a vady ve výrobě otvorových výplní
  Stránský František
  Dřevěná okna, dveře, schody 2012 : ,sborník přednášek odborného semináře : Mendelova univerzita v Brně 2. a 3. únor 2012. nestránkované. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 2. Influence of inductive spark energy on explosion limits of selected explosive mixtures
  Bebčák Aleš
  Konderla Ivo
  sldk_un_auth*0015984 Serafín Jiří
  Fire engineering : proceedings : 3rd International Scientific Conference 5th Oct. - 6th Oct., 2010, Technical University in Zvolen. S. 7-17. -, 2010 Zvolen : Bratia Sabovci
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 3. A brief review about the fire behaviour of some materials used as lining systems for buildings
  Dârmon Ruxandra
  Andreica Horia-Aurel
  Fire engineering : proceedings : 3rd International Scientific Conference 5th Oct. - 6th Oct., 2010, Technical University in Zvolen. S. 31-34. -, 2010 Zvolen : Bratia Sabovci
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 4. Aircraft firefighting and rescue experiences
  Diovčoš Martin
  Fire engineering : proceedings : 3rd International Scientific Conference 5th Oct. - 6th Oct., 2010, Technical University in Zvolen. S. 35-40. -, 2010 Zvolen : Bratia Sabovci
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 5. Complex tests of the fire safety systems in the tunnels
  Drgáčová Jana
  Bebčák Petr
  Fire engineering : proceedings : 3rd International Scientific Conference 5th Oct. - 6th Oct., 2010, Technical University in Zvolen. S. 41-48. -, 2010 Zvolen : Bratia Sabovci
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 6. Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli drzew w Polsce na lata 1991-2010 i perspektywy rozwoju do 2035 roku
  Fonder Wojciech
  Prace Komisji nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych PAU, Postęp badań w zakresie genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew leśnych. Nr. 13 (2010), s. 93-108. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: Nr. 13-14
  článok

  článok

 7. Fire risk assessment - checklist and risk matrix
  Gavanski Dušan
  Milanko Verica
  Krujetin Slobodan
  Fire engineering : proceedings : 3rd International Scientific Conference 5th Oct. - 6th Oct., 2010, Technical University in Zvolen. S. 49-57. -, 2010 Zvolen : Bratia Sabovci
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 8. The problem of forest fire in Russia
  Gryazkin A. V.
  Smirnov A. P.
  Fire engineering : proceedings : 3rd International Scientific Conference 5th Oct. - 6th Oct., 2010, Technical University in Zvolen. S. 69-72. -, 2010 Zvolen : Bratia Sabovci
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 9. Using of industrial fire barriers for fires localization in oil and gas complex
  Horoshilov Oleg
  Vakulenko Sergej
  Kotov Igor
  Fire engineering : proceedings : 3rd International Scientific Conference 5th Oct. - 6th Oct., 2010, Technical University in Zvolen. S. 91-93. -, 2010 Zvolen : Bratia Sabovci
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 10. Genetyka drzew leśnych - zarys aktualnych problemów
  Chałupka Władysław
  Prace Komisji nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych PAU, Postęp badań w zakresie genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew leśnych. Nr. 13 (2010), s. 85-92. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: Nr. 13-14
  článok

  článok