Výsledky vyhľadávania

 1. Kalendár vybraných veľtrhov a výstav v krajinách strednej Európy
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 14, č. 50 (2004), s. 29-34 (príl.). - Trend Holding : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004: 40-51
  kniha

  kniha


 2. Kto vlastní lesy v Európe? : Poľsko
  Sarvašová Zuzana
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 4 (2016), s. 21. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 4
  článok

  článok


 3. Kto vlastní lesy v Európe? : Rakúsko
  Sarvašová Zuzana
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 5 (2016), s. 22. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 5
  článok

  článok


 4. Neobyčajná autogramiáda 94-ročného jubilanta
  Stockmann Viliam
  Les & Letokruhy : časopis lesníkov, majiteľov a priateľov lesa. Roč. 71, č. 11-12 + príloha Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 (2015), s. 47. - Bratislava : Lesmedium, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 11-12 + príloha Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
  článok

  článok


 5. 13. ročník súťaže O pohár KPO - Železný hasič 2014 vo Zvolene
  Chromek Ivan
  Mračková Eva
  Delta : vedecko-odborný časopis Katedry protipožiarnej ochrany. Roč. 8, č. 16 (2014), s. 47-50
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 15-16
  článok

  článok


 6. článok

  článok


 7. článok

  článok


 8. Úlohy a opatrenia verejnej správy v čase hospodárskej krízy
  Hronec Štefan UMB - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Štrangfeldová Jana
  Úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji : zborník. 9 s.. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 9. Hodnotenie vplyvu decentralizácie verejnej správy na základné prvky ekonomiky vybraných miestnych samospráv v SR
  Krnáč Jozef
  Úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji : zborník. 12 s.. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 10. Vysokoškolské vzdelávanie technického smeru
  Osvald Anton TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Delta : vedecko-odborný časopis Katedry protipožiarnej ochrany. Roč. 3, č. 6 (2009), s. 2. - Zvolen Zvolen : TU Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: 5-6
  kniha

  kniha