Výsledky vyhľadávania

 1. Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
  Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z , 2019
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  2, z toho voľných 0, prezenčne 2
  Roč. 50 č. 6 (2019)
  časopis

  časopis

 2. Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
  Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z , 2019
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  2, z toho voľných 0, prezenčne 2
  Roč. 50 č. 5 (2019)
  časopis

  časopis

 3. Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
  Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z , 2019
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  2, z toho voľných 0, prezenčne 2
  Roč. 50 č. 4 (2019)
  časopis

  časopis

 4. Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
  Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z , 2019
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  2, z toho voľných 0, prezenčne 2
  Roč. 50 č. 3 (2019)
  časopis

  časopis

 5. Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
  Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z , 2019
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019:
  BOZP pri prevádzkovaní mobilných pracovných prostriedkov,
  Kultúra bezpečnosti,
  Materiály a stavebné výrobky v stavbe z hľadiska ich vplyvu na rozvoj požiaru a protipožiarnu bezpečnosť stavby v nadväznosti na najčastejšie príčiny vzniku požiarov,
  Rozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií v organizáciách v pôsobnosti inšpekcie práce za rok 2018
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  (4) Katalóg - ČLÁNKY
  Materiály a stavebné výrobky v stavbe z hľadiska ich vplyvu na rozvoj požiaru a protipožiarnu bezpečnosť stavby v nadväznosti na... 1. časť / Pavol Komár
  BOZP pri prevádzkovaní mobilných pracovných prostriedkov / Marián Foltín
  Rozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií v organizáciách v pôsobnosti inšpekcie práce za..
  Kultúra bezpečnosti / Peter Hatina
  2, z toho voľných 0, prezenčne 2
  Roč. 50 č. 2 (2019)
  časopis

  časopis

 6. Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
  Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z , 2019
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019:
  Identifikácia rizík v skladovej prevádzke a ich hodnotenie pre vybrané pracovné pozície v sklade,
  Je potrebné monitorovať oxid uhličitý v triedach?,
  Magnetické polia mobilných zdrojov,
  Obaly a neobalové výrobky a odpady z nich v kontexte zmien v zákone o odpadoch od 1. januára 2019,
  Význam rizika a systém manažérstva kvality
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  (5) Katalóg - ČLÁNKY
  Je potrebné monitorovať oxid uhličitý v triedach? / Ivana Tureková
  Magnetické polia mobilných zdrojov / Milan Oravec, Miroslav Šmelko
  Význam rizika a systém manažérstva kvality / Štefan Markulik, Róbert Kozel
  Obaly a neobalové výrobky a odpady z nich v kontexte zmien v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 / Mária Trošanová
  Identifikácia rizík v skladovej prevádzke a ich hodnotenie pre vybrané pracovné pozície v sklade / Janka Šaderová
  2, z toho voľných 0, prezenčne 2
  Roč. 50 č. 1 (2019)
  časopis

  časopis

 7. BOZP pri prevádzkovaní mobilných pracovných prostriedkov
  Foltín Marián
  Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. Roč. 50, č. 2 (2019), s. 34-35. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 2
  článok

  článok

 8. Kultúra bezpečnosti
  Hatina Peter
  Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. Roč. 50, č. 2 (2019), s. 12-14. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 2
  článok

  článok

 9. článok

  článok

 10. Význam rizika a systém manažérstva kvality
  Markulik Štefan
  Kozel Róbert
  Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. Roč. 50, č. 1 (2019), s. 18-19. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 1
  článok

  článok