Výsledky vyhľadávania

 1. Realizácia hospodárskej úpravy lesov podľa nových legislatívnych noriem : zborník referátov zo seminára. Zvolen, 4. 4. 1995
  Hladík Milan (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Majoroš Štefan (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 223 s.. - obr., tab. : 21 cm
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  4, z toho voľných 3
 2. ŠVOČ 60 elektronický zdroj : 60th international student's scientific conference, 06.05.2019. volume of articles
  Čabalová Iveta (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Čabalová Iveta (Recenzent)
  Simanová Ľubica (Recenzent)
  Kaputa Vladislav (Recenzent)
  Zachar Martin (Recenzent)
  Slabejová Gabriela (Recenzent)
  Melicherčíková Iveta (Recenzent)
  Sčensný Patrik (Recenzent) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2019. - [1058 p.] : obr., tab., 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (18) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Finančné účtovníctvo a finančný kontroling : vysokoškolská učebnica
  Hajdúchová Iveta TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Sedliačiková Mariana TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Bobáková Viktória (Recenzent)
  Šatanová Anna (Recenzent)
  Štofková Jana (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 228 s. : obr., tab., príl. v texte, 24 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1
 4. Zborník abstraktov prác 19. ročníka konferencie ŠVOČ 2019 elektronický zdroj
  Kuvik Tomáš (Vedecký redaktor) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Kuvik Tomáš (Návrhár úpravy sadzby / Maketista) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - [29 s.] [CD-ROM], 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Zborník anotácií 59. lesníckej konferencie ŠVOČ : Zvolen, 9.4.2019
  Lieskovský Martin (Vedecký redaktor) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 29 s., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1
 6. Taxocenózy koscov (Opiliones) a ich bioindikačný potenciál v evaluácii ekologických a environmentálnych parametrov krajiny Podunajska : vedecká monografia
  Litavský Juraj
  Stašiov Slavomír TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Fedor Peter
  Majzlan Oto (Recenzent)
  Fenďa Peter (Recenzent)
  Mihál Ivan (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 117 s. : graf., obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1
 7. Stav životného prostredia - prejav kultúrneho a prírodného dedičstva : zborník pôvodných vedeckých prác. proceedings of original scientific papers
  Miklós László (Vedecký redaktor) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Diviaková Andrea (Vedecký redaktor) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Hreško Juraj (Recenzent)
  Izakovičová Zita (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 130 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (4) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  4, z toho voľných 2, prezenčne 1
 8. Dynamické zmeny štruktúry, regeneračné procesy a zmena objemu mŕtveho dreva v rámci vývojového cyklu bukového pralesa NPR Stužica : (časová štúdia)
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Pittner Ján TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Kucbel Stanislav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Filípek Michal TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Sedmáková Denisa TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Vencurik Jaroslav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Štefančík Igor (Recenzent)
  Bruchánik Rudolf (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 61 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1
 9. Stretnutie materiálových katedier a ústavov Slovenska, Čiech a Moravy 2019 elektronický zdroj : zborník abstraktov. Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality 14. - 15. 05. 2019
  Ťavodová Miroslava (Vedecký redaktor) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Ťavodová Miroslava (Návrhár úpravy sadzby / Maketista) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - [18 s.] : obr., 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Ekológia a environmentalistika elektronický zdroj : zborník abstraktov všetkých príspevkov z 16. ročníka Študentskej vedeckej konferencie
  Zacharová Andrea (Vedecký redaktor) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Vanek Miroslav (Vedecký redaktor) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 15 s. [CD-ROM], 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor