Výsledky vyhľadávania

 1. Realizácia hospodárskej úpravy lesov podľa nových legislatívnych noriem : zborník referátov zo seminára. Zvolen, 4. 4. 1995
  Hladík Milan (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFHUL - Katedra plánovania lesných zdrojov a informatiky
  Majoroš Štefan (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFHUL - Katedra plánovania lesných zdrojov a informatiky
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 223 s.. - obr., tab. : 21 cm
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  4, z toho voľných 3
 2. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VI elektronický zdroj : recenzovaný zborník vedeckých prác
  Balážová Žaneta (Vedecký redaktor) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Danihelová Zuzana (Vedecký redaktor) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Ľupták Marek (Vedecký redaktor) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Veverková Darina (Vedecký redaktor) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Chovancová Katarína (Recenzent)
  Štulajterová Alena (Recenzent)
  Zázrivcová Monika (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 275 s. [CD-ROM] : graf., obr., tab., 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. ŠVOČ 60 elektronický zdroj : 60th international student's scientific conference, 06.05.2019. volume of articles
  Čabalová Iveta (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Čabalová Iveta (Recenzent)
  Simanová Ľubica (Recenzent)
  Kaputa Vladislav (Recenzent)
  Zachar Martin (Recenzent)
  Slabejová Gabriela (Recenzent)
  Melicherčíková Iveta (Recenzent)
  Sčensný Patrik (Recenzent) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2019. - [1058 p.] : obr., tab., 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (19) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Fyzikálna analýza budov. Akustika drevených stavieb
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Dado Miroslav (Recenzent) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Hockicko Peter (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 126 s. : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  12, z toho voľných 8, prezenčne 1
 5. Finančné účtovníctvo a finančný kontroling : vysokoškolská učebnica
  Hajdúchová Iveta TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Sedliačiková Mariana TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Bobáková Viktória (Recenzent)
  Šatanová Anna (Recenzent)
  Štofková Jana (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 228 s. : obr., tab., príl. v texte, 24 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 2, prezenčne 1
 6. Výskum ťahových vlastností špeciálnych lesníckych kolesových ťahačov : vedecká monografia
  Helexa Milan TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Kováč Ján TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Gulan Ladislav (Recenzent)
  Štollmann Vladimír (Recenzent) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 121 s. : obr., tab., príl. za textom, 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1
 7. Funkčné parametre nábytku vzhľadom k sekulárnemu trendu dospelej populácie Slovenska : vedecká monografia
  Hitka Miloš TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Joščák Pavol TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Langová Nadežda TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Kucharčíková Alžbeta
  Potkány Marek TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Lorincová Silvia TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Krišťák Ľuboš TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Lipoldová Martina TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Réh Roman TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Igaz Rastislav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Hajduková Jana
  Veselovský Juraj (Recenzent) TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Kotradyová Veronika (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 146 s. : 96 obr., 60 tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1
 8. Matematický model motivácie : vedecká monografia
  Hitka Miloš TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Lorincová Silvia TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Vetráková Milota UMBEF - Ekonomická fakulta
  Bajzíková Ľubica
  Kucharčíková Alžbeta (Recenzent)
  Stachová Katarína (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 134 s. : obr., tab., príl. za textom, 25 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 2, prezenčne 1
 9. Výrobná a automatizačná technika 2019 elektronický zdroj : zborník rozšírených abstraktov. medzinárodná vedecká konferencia, 17.-18. septembra 2019, Zvolen, Slovenská republika
  Koleda Pavol (Vedecký redaktor) TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 45 s. [CD-ROM] : obr., tab., 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (15) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Vplyv výberovej telesnej výchovy na vývoj postojov a názorov študentov Technickej univerzity vo Zvolene na pohybovú aktivitu, šport a telesnú výchovu počas štúdia : vedecká monografia
  Kružliak Martin TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Baisová Karin TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Schmidtová Jarmila TUZDFMDG - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
  Štefko Jozef (Recenzent) TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Kukačka Vladislav (Recenzent)
  Michal Jiří (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 141 s. : 37 obr., 40 tab., príl. za textom, 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 0