Výsledky vyhľadávania

 1. Na zľadovatený terén doplatili aj kamzíky
  Petránová Martina
  Tatry : dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Roč. 57, č. 2 (2018), s. 3-5. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAPu, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 2
  článok

  článok


 2. Řepka olejka, plodina, nejvýznamněji se podílející na mortalite srnčí zvěře
  Scherer Pavel
  Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. Roč. 66, č. 3 (2018), s. 32-35. - Praha : Myslivost, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 3
  článok

  článok


 3. Konec chovu muflonů na Machovsku?
  Scholz Jiří
  Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. Roč. 66, č. 9 (2018), s. 24-25. - Praha : Myslivost, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 9
  článok

  článok


 4. Intoxikácia srnčej zveri repkou olejnou elektronický zdroj
  Pápeš Mário
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=25093AD9EB782982008B9A1EB8E1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Rodenticidy ako potenciálny zdroj mortality zveri elektronický zdroj
  Šarina Jozef
  Rajský Dušan (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=F972C28947B4ECBED203184570AC
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Monitoring vydry říční. : K čenu nám jsou kadávery vyder?
  Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. Roč. 63, č. 8 (2015), s. 23-25. - Praha : Myslivost, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 8
  článok

  článok


 7. Škody súvisiace s voľne žijúcou zverou a prostriedky na predchádzanie týmto škodám elektronický zdroj
  Demo Ivan
  Slugeň Jozef (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21139&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Pomôžme znížiť straty zveri na cestách
  Herz Jozef
  Naše poľovníctvo : časopis pre poľovníkov, ochrancov a milovníkov prírody. Roč. 11, č. 3 (2014), s. 10-11. - Bratislava : Polpress, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 3
  2014: 1-12
  článok

  článok


 9. Srnčia zver: repka ozimná
  Rajský Dušan TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Vodňanský Miroslav
  Rajský Matúš
  Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. Roč. 61, č. 4 (2013), s. 53-53. - Praha : Myslivost, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 4
  2013: 1-6
  článok

  článok


 10. Úhyn zveri na pozemných komunikáciách - príčiny a dôsledky
  Balážová Stanislava
  Ciberej Juraj (Iní)
  Zvolen, 2011. - 81 s. : obr., tab., graf., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1