Výsledky vyhľadávania

 1. Metódy separácie ťažkých kovov v ČOV
  Minárová Katarína
  Mračna Viliam (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 47 s.. - obr., tab. : 30 cm, 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 2. Posúdenie vplyvu nových technológií na čistenie odpadových vôd pomocou biotestov elektronický zdroj
  Arvaiová Martina
  Hybská Helena (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=24C5901A55BE88273C45CBD1E80C
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Posúdenie procesu čistenia odpadových vôd pomocou testov ekotoxicity elektronický zdroj
  Lobotková Martina
  Hybská Helena (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D8F77B52B2130B9EF94C12C07BB0
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Posúdenie ekotoxikologických vlastností vody po mechanicko-biologickom čistení elektronický zdroj
  Dobrocká Miriam
  Hybská Helena (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild18&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8FE5679CD7EE5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Vplyv mikrofiltrácie na účinnosť čistiarenského procesu elektronický zdroj
  Hudáčová Adriána
  Hybská Helena (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild3&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8F85774CD7EE5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. BOZP a aspekty zelenej ekonomiky : BOZP a čistenie odpadových vôd. 7. časť
  Kordošová Miroslava
  Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. Roč. 48, č. 1 (2017), s. 36-41. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 1
  článok

  článok


 8. Účinnosť čistenia odpadových vôd na ČOV Turzovka elektronický zdroj
  Dej Ján
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25371&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Návrh ekotechnického riešenia úpravy kalov z čistiarní odpadových vôd pre ich efektívne zhodnocovanie elektronický zdroj
  Dubovecký Patrik
  Ružinská Eva (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24827&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Sewage sludge and some of its properties : distribution and mobility of heavy metals in waste water treatment plants
  Ďuricová Anna TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Saarbrücken : Lambert Academic Publishing , 2016. - 149 s. : obr., tab., 22 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 1