Výsledky vyhľadávania

 1. Ochrana zamestnancov pri práci s azbestom
  Fejdová Karin
  Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. Roč. 47, č. 5 (2016), s. 14-16. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 5
  článok

  článok


 2. Analýza a návrh odsávania odlievacej linky v podniku elektronický zdroj
  Jelža Juraj
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25189&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Meranie emisií vznetových motorov vybavených časticovým filtrom elektronický zdroj
  Štrba Martin
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25304&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Nanomateriály v odvetví zdravotnej starostlivosti
  Jančurová Laurencia
  Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. Roč. 46, č. 4 (2015), s. 41-47. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 4
  článok

  článok


 5. Návrh havarijného plánu pre prípady mimoriadneho zhoršenia kvality vôd v SPP pre oblasť Veľké Zlievce elektronický zdroj
  Stieranková Ľudmila
  Čerkala Emil (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21546&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. kniha

  kniha


 8. Sledovanie závislostí vo výskyte koncentrácií škodlivých látok vo voľnom ovzduší
  Lehoťáková Barbora
  Schwarz Marián (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2010. - 53 s. : obr., tab., graf., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 9. Vyskytují se pesticidy v povodí Moravice dodnes? : Pátrání po dluzích z minulosti
  Šajer Jiří
  Vesmír : přírodovědecký časopis. Roč. 89, č. 12 (2010), s. 770-772. - Praha : Vesmír, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 12
  2010: 1-12
  článok

  článok


 10. Air pollution load and stand nutrition in the Forest District Jablunkov, part Nýdek
  Novotný Radek
  Journal of forest science. Vol. 54, no. 2 (2008), s. 49-54. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 2
  2008: 1-6
  článok

  článok