Výsledky vyhľadávania

 1. Influence of silicone resin modification on veneer tensile strength and deformation
  Slabejová Gabriela TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Langová Nadežda TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Deáková Veronika TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 59, č. 1 (2017), s. 41-47. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 1
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/04-01-17_3_0_0_1_1_0_0_0_0_0_0_0_0.pdf
  článok

  článok

 2. Ako pokročilo riadenie usmernenia vlákien vo vláknobetóne
  Briatka Peter
  Ďubek Marek
  Materiály pro stavbu. Roč. 22, č. 4 (2016), s. 35-37. - Praha Praha : Springer Media : Business Media CZ, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 4
  článok

  článok

 3. Prototypové skúšky nekonvenčného lanového systému určeného na prepravu nákladu do ťažko prístupných miest
  Franta Matúš TUZFTLMT - Katedra lesnej a mobilnej techniky
  Acta facultatis technicae : vedecký časopis Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky. Roč. 17, č. 1 (2012), s. 25-33
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-3
  kniha

  kniha

 4. Využití vláken v technologii lehkých samozhutnitelných betonů
  Hubertová Michala
  Hela Rudolf
  Materiály pro stavbu. Roč. 12, č. 9 (2006), s. 26-29. - Praha : Springer Media, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 1-9
  článok

  článok

 5. Měrná deformační energie při menších deformacích a pevnostní chování sazemi plněných SBR vulkanizátů
  Maláč Jiří
  Plasty a kaučuk. Roč. 43, č. 9-10 (2006), s. 15-17. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 1-12
  článok

  článok

 6. Predikce termodynamických jevů při broušení a metody jejich kvantifikace
  Kocman Karel
  Pata Vladimír
  Acta mechanica Slovaca. Roč. 8, č. 2-B (2004), s. 187-196. - Technická univerzita v Košiciach : Košice
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004: 1-4
  kniha

  kniha

 7. Querzugverstärkungen...von Holzbauteilen - Teil 1
  Blass Hans Joachim
  Steck Günter
  Bauen mit Holz : Fachzeitschrift für konstruktiven Holzbau und Ausbau. Nr. 3 (1999), s. 42-46
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: Nr. 3
  1999: Nr. 1-6
  kniha

  kniha

 8. The influence of technical and technological parameters on stiffness of trunk bandsaw : Part I.: Influence of pull tenision
  Barcík Štefan TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Naščák Ľubomír TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Drev. Výskum. Roč. 40, č. 2 (1995), s. 11-17
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 9. Oprava lepených nosníkov s otvorenými lepenými škárami
  Bašista Andrej
  Dudasová Vlasta
  Drevo. Roč. 49, č. 11 (1994), s. 242-244
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 10. Zur Berechnung von Trocknungsspannungen bei Pinus radiata
  Niemz Peter
  Buchwaldt Chr.
  Holz-Zbl. Roč. 120, č. 97/98 (1994), s. 1506
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha