Výsledky vyhľadávania

 1. článok

  článok


 2. Condition and growth of beech stands in the supraregional biocentre Kněhyně - Čertův mlýn
  Peňáz Jiří MZLU, Brno
  Martinek Jan MZLU, Brno
  Beskydy, 20. S. 227-232. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007 / Kula Emanuel ; Tesař Vladimír
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 3. Současný výskyt a ochrana rysa ostrovida, medvěda hnědého a vlka na západním okraji Západních Karpat v CHKO Beskydy
  Bartošová Dana
  Chránené územia Slovenska : odborno-metodický a informačný časopis štátnej ochrany prírody. Č. 47 (2001), s. 14-17. - Slovenská agentúra ŽP : Banská Bystrica
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2001: 47-50
  kniha

  kniha


 4. An investigation of forest succession in Bieszczady Mountains using a computer model
  Kozak Ihor
  Menszutkin Vladimir
  Folia forestalia polonica. Z. 42 (2000), s. 67-81. - Polska Akademia Nauk : Warszawa
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 42
  kniha

  kniha


 5. Atraktivita smrku pro kambioxylofágy v některých souborech lesních typů
  Kula Emanuel
  Zabecki W.
  Journal of forest science. Vol. 46, no. 5 (2000), s.217-225. - Ústav zemědělských a potravinářských informací : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 5
  2000: 1-6
  kniha

  kniha


 6. Struktura kambioxylofágní fauny smrku při různé výčetní tloušťce a sociálním postavení stromu
  Kula Emanuel
  Ząbecki Wojciech
  Lesnícky časopis : odborný vedecký časopis s lesníckou a poľovníckou tematikou. Roč. 46, č. 3 (2000), s. 257-271. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 3
  2000: 1-4
  kniha

  kniha


 7. Přežijí velké šelmy v Beskydech?
  Kunc Ludvík
  Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody. Roč. 55, č. 8 (2000), s. 232-233. - Environs : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1-10
  kniha

  kniha


 8. Bez ovcí se Beskydy neobejdou aneb Jak je také možno chránit krajinný ráz
  Štěpánek Václav
  Grendziok Petr
  Veronica : časopis ochranců přírody. Roč. 14, zvl. číslo Pastevectví a krajina (2000), s. 8-12. - Regionální sdružení ČSOP : Brno
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1-6, zvl. č.
  kniha

  kniha


 9. Unikátní kostelíky v Beskydech
  Teichmann Bořivoj
  Chatař a chalupař. Č. 12 (2000), s. 14-15. - Economia : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1-12
  kniha

  kniha


 10. kniha

  kniha