Výsledky vyhľadávania

 1. Zhodnocení vybraných vlastností dřeva borovice černé (Pinus nigra Arnold.) : Selected wood properties of black pine (Pinus nigra Arnold.)
  Zeidler Aleš
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Sv. 52, č. Special (2007), s. 14-20. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: 1-4, zvl. č.
  článok

  článok


 2. Growth of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) treated with soil conditioners on Loket spoil bank
  Bulíř Pavel
  Journal of forest science. Vol. 52, no. 12 (2006), s. 547-564. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 12
  2006: 7-12, Special Issue
  článok

  článok


 3. Vybrané vlastnosti dýh borovice čiernej (Pinus nigra ARNOLD)
  Réh Roman TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Technológie spracovania dreva : medzinárodná vedecká konferencia : 19. - 20. september 2006 Zvolen -Slovenská republika. S. 183-188. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2006 ; Katedra mechanickej technológie dreva
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 4. Structure, quality, production, LAI and dendrochronology of 100 years old Austrian pine (Pinus nigra ARNOLD) stand
  Tokár Ferdinand
  Krekulová Elena
  Lesnictví. Vol. 51, no. 2 (2005), s. 67-76
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: 2
  2005: 1-6
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok


 5. Priebežné výsledky zalesňovania introdukovanou borovicou čiernou (Pinus nigra Arn.) v imisnej alkalickej oblasti Jelšava - Lubeník
  Tučeková Anna LVÚ, Zvolen
  Introdukcia a aklimatizácia drevín v podmienkach Strednej Európy : Topoľčianky-Arborétum Mlyňany 2004. S. 206-215. - Banská Bystrica : Partner, 2004 / Benčať Tibor 1957- ; Slovenská botanická spoločnosť
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok


 6. Further growth of provenances of European black pine (Pinus nigra Arnold) on the research plot 41 - Roblín (Natural forest area 8A - Český Kras)
  Beran František
  Šindelář Jiří
  Communicationes instituti forestalis bohemicae, Vol.19 Práce VÚLHM 82. S. 43-57. - Praha - Zbraslav : Forestry and Game Management Research Institute, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 7. Rast sadeníc borovice čiernej (Pinus nigra Arnold) v imisnej alkalickej oblasti Jelšava-Lubeník pod vplyvom meliorácií
  Tučeková Anna LVÚ, Zvolen
  Journal of forest science. Vol. 46, no. 8 (2000), s. 356-368. - Ústav zemědělských a potravinářských informací : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 8
  2000: 7-12
  kniha

  kniha


 8. Role přísušků a biotických škodlivých činitelů v hynutí borovice černé
  Urban Jaroslav
  Zprávy lesnického výzkumu. Sv. 45, č. 1 (2000), s. 10-13. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti : Praha - Zbraslav nad Vltavou
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1-4
  kniha

  kniha


 9. Triebsterben an Föhren
  Engesser Roland
  Nierhaus-Wunderwald Dagmar
  Meier F.
  Wald und Holz : Zeitschrift für Wald, Waldwirtschaft, Holzmarkt und Holzverwendung. Jg. 80, Hf. 2 (1999), s. 31-33
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: Hf. 1-8
  kniha

  kniha


 10. Lectin - like activity in European black pine (Pinus nigra) seed protein bodies
  Nahálková Jarmila
  Biologia. Vol. 54, no. 1 (1999), s. 113-117. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 1-6
  kniha

  kniha