Výsledky vyhľadávania

 1. kniha

  kniha


 2. Zhodnotenie a návrh delimitácie medzi poľnohospodárskym a lesným pôdnym fondom v CHKO Latorica, časť Boťany a Ptrukša
  Kapcala Vladimír
  Zelinka Ladislav (Iní) TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Zvolen, 2000. - 75 s. : 20 far. obr., tab.,mp., 30 cm + príl. pod páskou
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 3. kniha

  kniha


 4. Evaluation of growth characteristies of some poplar clones on heavy - textured soils of the East Slovakian lowland
  Kohán Štefan
  Journal of forest science. Vol. 45, no. 3 (1999), s. 97-103. - Ústav zemědělských a potravinářských informací : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 3
  1999: 1-6
  kniha

  kniha


 5. Výskum rastových vlastností rozličných klonov topoľov v ekologických podmienkach Východoslovenskej nížiny
  Kohán Štefan
  Zprávy lesnického výzkumu. Sv. 44, č. 2 (1999), s. 11-15. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti : Praha - Zbraslav nad Vltavou
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. Zhodnotenie vplyvu rozličných sponov na rast a produkciu topoľa I-214 pri intenzívnom pestovaní
  Kohán Štefan
  Lesnictví - Forestry. Roč. 43, č. 8 (1997), s. 357-362
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 7. Vplyv oteplených vôd na ichtyofaunu
  Koščo Ján
  Košuth Peter
  Poľovníctvo a rybárstvo. Roč. 49, č. 12 (1997), s. 38-39
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 8. Hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry vo vymedzenom území Východoslovenskej nížiny z aspektu ochrany krajiny
  Veselý Radovan
  Supuka Ján (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Jančura Peter (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen : TU, FE, Zvolen , 1997. - 56 s.: tab., far. obr. príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. kniha

  kniha


 10. kniha

  kniha